KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK SZAKMAI FÓRUM


A MÉK szakmai fórum felhasználási feltételei

I.    A Szakmai Fórum működtetése és működése
1.1    A MÉK Szakmai Fórum (továbbiakban: "Fórum") a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: „MÉK”) mint fenntartó és üzemeltető (továbbiakban: „Szolgáltató”) által az interneten fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, hozzászólások (továbbiakban együtt: „hozzászólások”) továbbítására, cseréjére, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
1.2    A Fórum célja a szakmai eszmecsere: az építész kart érdeklő és feszítő szakmai témák, gondolatok, gondok, tapasztalatok kulturált megosztása és megbeszélése az internet felhasználásával. Egyfajta „tudástár” alakulhat ki. A közös internetes „beszélgetések” a kapcsolatteremtés, egymás jobb megismerésének, a problémák és vélemények kielemzésének, az építész kar összefogásának eszközévé válhat.
1.3    A Fórum működésének leírása:
         A Fórumban az egyes fejezeteket (témacsoportokat) úgy állítottuk össze, hogy a kérdések és válaszok gyűjteményéből idővel egymástól tanulni tudjunk. A megadott fő témacsoportokon belül a felhasználók al-témákat hozhatnak létre.
            A Fórum végső formájában az internet teljes nyilvánossága számára olvasható lesz.
            A Fórumba regisztrált építészkamarai tagok és szakmagyakorlók írhatnak, valós identitással. Kivétel: az „építtetőknek” szóló fejezet. De itt is e-mailes regisztráció szükséges, valós névvel. Becenév („nick-name”) nem használható.
            A regisztráció során a személyes adatoknak csak kis része látható. A regisztrált felhasználók dönthetnek arról, hogy az e-mail címük publikus, avagy rejtett maradjon a nyílt internet felől. A Felhasználók a fórumon keresztül is írhatnak egymásnak üzeneteket a fórum üzenetküldő rendszerén keresztül, amiről e-mail értesítést kapnak.
            A Fórum egységesen, a jelen szabályzat szerint moderált. A fórum-szabályzatot a MÉK elnöksége hagyja jóvá. A moderátorokat a MÉK elnöksége nevezi ki. Az adminisztrátorok a Fórum technikai működtetői.
1.4.   A Fórumot használók lehetséges köre:
         Az első három hónapos próbaidő után a MÉK Elnökség döntése alapján a Fórumot a MÉK megnyitja a teljes építész kar számára: a MÉK összes, kamarai azonosítóval és aktív tag státusszal rendelkező szakmagyakorlóknak. Hozzászólás írására, vagy fórum alfejezet indítására csak regisztrált fórum-tagok jogosultak
1.5.   A Fórum felülete a MÉK honlapján (www.mek.hu) a „TAGOKNAK” menüpont alatt érhető el.
1.6.   A Fórumon megjelenő információk lehetséges köre:  ld részletesen a Fórum témacsoportjainak tervezetében!
1.7    A Fórum működésének fokozatos bevezetése: A Fórumot a MÉK 2014. őszétől indítja el. A működés első három hónapjában a Fórumba a következő személyek regisztrálhatnak:

 • a MÉK Elnökségének tagjai
 • a MÉK tagozatainak elnökei
 • a MÉK főtitkára
 • a MÉK tagozatainak vezetőségi tagjai
 • a területi építész kamarák Elnökségének tagjai
 • a területi építész kamarák titkárai
 • a MÉK Bizottságainak tagjai és szakértői
 • a MÉK Szakértői Testületeinek tagjai és szakértői
 • a területi építész kamarák Bizottságainak tagjai és szakértői
 • a területi építész kamarák Szakértői Testületeinek tagjai és szakértői

 1.8    Felhasználók regisztrálása a Fórumba: 
         A regisztrációt a Felhasználónak kell kezdeményeznie a Fórum internetes felületén. A regisztráció során a Fórum rendszere a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el első körben a regisztrációt jóváhagyó linket (internetes hivatkozást). Ennek Felhasználói jóváhagyása után második körben küldi el a rendszer a belépéshez szükséges jelszót, melyet az első bejelentkezés után célszerű megváltoztatni.
            A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: személy teljes valódi neve, kamarai azonosító szám, a regisztrációhoz és a Fórum használatához működő e-mail cím amelynek meg kell egyeznie a MÉK hivatalos névjegyzékében (továbbiakban: „MEKON”) regisztrált e-mail címmel (amennyiben nincs regisztrálva e-mail címe ezt az illetékes területi építész kamarának kell jelezni). Tilos olyan avatart („képes-nevet”) választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, pártpolitikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas szavakat és/vagy képet tartalmaz!
            Opcionálisan megadható adatok: elérhetőségi cím, gyakorolt jogosultsági szakterület, munkahely, családi állapot, hobbi. A Fórum társalgási felületén a név látszik minden esetben és opcionálisan az e-mail cím, amennyiben a felhasználó ezt engedélyezi.
1.9    Személyenként egy felhasználói fiók létrehozása engedélyezett. Amennyiben másik felhasználónévvel újabb fiókot hoz valaki létre, és ez a tudomásunkra jut, felszólítás nélkül eltávolítjuk.
1.10  A regisztrálás során a leendő Felhasználó elfogadja a fórumszabályzatot, és azt magára kötelező érvényűnek tekinti, a fórumon mindig annak betartásával viselkedik! 
1.11  A fórumot használók a mindenkori moderátorok döntését nem vitathatják és kötelező jelleggel elfogadják
1.12  A Fórum működésének felügyeletét a moderátorok és az adminisztrátorok végzik. A Fórum azon fejezeteit és hozzászólásait, melyek „sárdobálássá" fejlődnek vissza, a moderátorok bezárhatják, illetve törölhetik.
1.13  A Fórum nyelve a magyar, ezért ne küldjenek be idegen nyelvű hozzászólásokat. Ha valaki mégis így tenne, adja meg a fordítást is, hogy mások is megértsék.
            A hozzászólásokban ügyelni kell a magyar helyesírás szabályaira, lehetőség szerint használni kell az ékezetes betűket és kerülni kell a manapság divatos betűösszevonásokat, szórövidítéseket.
1.14  A hozzászólásokban nem használható a piros betűszín vagy annak árnyalatai. Azt az adminisztrátorok és a moderátorok használhatják csak, például a szöveg kiemeléséhez.
1.15  Új téma indítása előtt kéretik tanulmányozni a rendelkezésre álló dokumentációkat, illetve alaposan körülnézni, hogy a problémát felvetette-e már valaki, és érkezett-e rá válasz. Ezt célirányos kulcsszavakra történő kereséssel lehet a leggyorsabban megvalósítani. Kerülni kell a jelentéktelen témák indítását, az egyszavas (vagy rövid) hozzászólásokat, a hangulatjelek és a mondat végi írásjelek (felkiáltójel, kérdőjel) túlzott használatát.
            A kérdésedet az arra legmegfelelőbb témába kell beküldeni, egyéb esetben áthelyezésre kerül az általunk legmegfelelőbbnek ítélt témába/fórumba. Ugyanazt a kérdést nem kell feltenni több témában. A nem igazán megfelelő fórumba beküldött hozzászólás törlésre kerül.
            A fórum a tudásbázis egy fajtája, ami jobban áttekinthető lesz, ha nem térünk el az adott témától. Ha mégis hozzá szeretne szólni egy témához, ami nem szervesen a tárgyhoz tartozik, akkor keresse meg a legmegfelelőbb fórumot, ott nyisson új al-témát, és hivatkozzon arra, amelyikhez kapcsolódik.
            A korábban feltett kérdést, hozzászólást nem kell idézni, válaszoljon rá közvetlenül.
 1.16 A működtetés során felmerülő technikai problémákat a Fórum felületén keresztül az adminisztrátoroknak kell jelezni.
1.17  Tiltott a Fórum teljes felületén az olvasók, a Felhasználók -,vagy a Fórum rendszerének működését károsan befolyásoló kód elhelyezése, feltöltése.
1.18 A Fórum működésének felelőse :  Pálfy Sándor a MÉK elnökségi tagja
1.19  A Fórum moderátorai: Dulácska Zsolt ás Pálfy Sándor a MÉK elnökségi tagjai, és Szentirmai Tamás a MÉK szóvivője
 
A MÉK SZAKMAI FÓRUM MODERÁCIÓS ALAPELVEI
 
II.   A moderáció
2.1    A Szolgáltató, ezen Moderációs alapelvek rögzítésével, a Fórum moderátoraira és adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a Moderációs alapelvek valamelyikét, vagy amelyek megsértik a MÉK Szakmai Fórum felhasználási feltételeinek valamelyikét, töröljék. Szintén a moderátorokra és adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a regisztrált felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozzák vagy megszüntessék ("letiltás vagy törlés").
2.2    A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A Fórumon közzétett tartalmakért, azok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban  a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhely szolgáltatóként felel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a Fórumon a jogosult, regisztrált Felhasználók és illetéktelen személyek által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.
2.3    A moderátorok tevékenységüket  a Szolgáltató felkérésére végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumon közzétett hozzászólások közül többek között, de nem kizárólag azokat amelyek:

 

 • akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát
 • Szolgáltató rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
 • tartalma jogszabályba, vagy jelen Moderációs alapelvek valamelyikébe ütközik.

2.4    A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról az adott fórumcsoport Közlemények rovatában tájékoztatják a felhasználókat.
2.5    A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek ("Lánctörlés").
2.6    A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így nem láthatnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze a fórum moderátorának.
2.7    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a moderátorok és adminisztrátorok egyes intézkedéseit felülbírálja.
 
III.  Hozzászólások törlése
3.1    Különösen tiltott : minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, vagy arra utaló linket, hivatkozást tartalmaz.
3.2    Különösen tiltott : bármely regisztrált természetes személy felhasználó valamint nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy valós és személyes adatait ("IRL adatok") tartalmazó hozzászólás. IRL adatok különösen, de nem kizárólag, az alábbiak: név, lakhely, munkahely, beosztás, telefonszám, email cím. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.
3.3    Különösen tiltott : minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
3.4    Különösen tiltott : a kifejezetten erre a célra létrehozott alfórumokon kívüli, a moderálással vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások. Nem minősülnek ilyen szempontból tiltottnak a moderátori intézkedésekről szóló tájékoztatások.
3.5    Különösen tiltott : a jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.
3.6    Különösen tiltott :  az egyes felhasználókat, fórumba regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.
3.7    Különösen tiltott : egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy felhasználó sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen alapelvekbe.
3.8    Különösen tiltott : A szándékosan akadályozó ("témaromboló") és zavaróan témán kívüli ("offtopik") hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
3.9    Tilos az ismétlés ("flood"): ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.
3.10 Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, kivéve ha a hozzászólást ún. Lánctörlésben törölték. Nem szabálysértő a törölt hozzászólás nem kifogásolt részének újbóli beírása.
3.11 Tilos a törölt, összevont, áthelyezett topikok újraindítása.
3.12  Tilos kereskedelmi jellegű hirdetést, reklámot és önreklámot Felhasználói regisztrációval közzétenni. Sem hozzászólásokban, sem a tagoknak küldött magánüzenetekben nem reklámozzuk sem a saját, sem más termékeit, szolgáltatásait! Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket (beleértve a hozzászóló saját aukcióit is), szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Önreklámnak minősül a mértéktelen, nem helyénvaló, fölösleges hivatkozás a saját termékre, szolgáltatásra, weblapra. Az aláírásban ne utaljunk értékesítésre, kereskedelemre, termékadatokra, árakra. Az ilyen hozzászólások, illetve al-témakörök törlésre kerülnek.
3.13  A Fórum nem munkaközvetítő. Arra a MÉK honlap megfelelő felületet kínál. Sem a fórumban, sem a tagoknak küldött magánüzenetben ne kínáljunk munkát, és ne is keressünk munkát!
3.14  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó többsoros, rejtett linket, linket, reklámot tartalmazó, vagy egyéb kifogásolható eleme miatt fórumbeli aláírását vagy avatarját (felhasználó azonosító képét, emblémját) bármikor, bármilyen célból felhasználhassa, lecserélhesse és/vagy eltávolíthassa.
3.15  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fórum oldalira feltölthető képek és egyéb média tartalmak méretét korlátozza.
 
IV.  Letiltások
4.1    A moderátorok és adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó - illetve a felhasználó által használt hozzáférés jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott topikra, alfórumra, fórumcsoportra, az egész fórumra ("root") vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.
4.2    A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is.
4.3    Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott felhasználó hozzáférését megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi hozzászólását törölhetik.
4.4    Olyan kirívóan súlyos esetben, amely a MÉK hatályos Etikai Fegyelmi Szabályzata szerint etikai-fegyelmi vétségnek minősül, a Szolgáltató, vagy a moderátorok és adminisztrátorok etikai bejelentéssel élhetnek a Felhasználó kamarai szakmagyakorló területi építész kamarájánál.
 
V.   Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése
5.1    Regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését a MÉK honlapon  keresztül. A kérést minden esetben arról az email címről kell kezdeményezni, amely az adott hozzáféréshez tartozik és a regisztrációs adatokban is szerepel.
5.2    A hozzászólásokkal együttes felhasználó törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt felhasználó" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót.
5.3    A kérés teljesítéséről a fórum moderátorai döntenek.
 
VI.  Témakör/topik áthelyezések, -összevonások
6.1    A moderátorok azt a topikot, amit véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő alfórumon vagy fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő alfórumba vagy fórumcsoportba.
6.2    A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topikokat az elsőként indítottba olvasztják be.
 
VII. Egyéb
7.1    A Felhasználó a hozzászólás elküldésével tudomásul veszi, hogy szerzői vagyoni jogát a Fórumnak és a Szolgáltatónak díjmentesen átengedte, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzászólás esetleges szerzői anyagi jogot harmadik félnek nem értékesíti. A személyhez fűződő esetleges szerzői jogot a hozzászólás fejlécén a névfeltüntetéssel biztosítja.
7.2    A fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért a Felhasználó vállalja a felelősséget.
7.3    Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
7.4    Szolgáltató a jelen Moderációs alapelvek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználók tájékozódhatnak a MÉK Szakmai Fórum internetes oldalán.
7.5    Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen alapelvekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.
7.6    A moderációs alapelvekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma vagy kérdés a MÉK Szakmai Fórum internetes oldalán keresztül kommunikálható.
 
Hatályos:                 2014. nov.24–től
Utolsó frissítés:        2014. nov.24.
Kiadta:                     MÉK és a MÉK Nkft.
 
Dulácska Zsolt, Pálfy Sándor, Simon Nándor és Szentirmai Tamás
 
2014. november 24.

 


Létrehozás időpontja: 2014-11-27 11:37:17
Utolsó módosítás időpontja: 2015-02-26 07:13:36