KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK Küldöttgyűlés - Időpont változás (2017. május 19)

A MÉK elnöksége 2017. április 7-i ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017. május 12-re meghirdetett küldöttgyűlés időpontját technikai, szervezési okok miatt a helyszín változatlanul hagyása mellett (Ludovika Campus - Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 2017. május 19-re módosítja.

Felhívjuk a figyelmet a javaslatok és előterjesztések benyújtásának határidejére!

  ESEMÉNY HATÁRIDŐ ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA
1. TET 2017. március 8-9. szerda-csütörtök 3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.
2. közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja    (figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)
küldöttgyűlést megelőző legalább 45 nap      2017. március 28. (kedd) 3.3.5  b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat. 
3. javaslatok megküldése a napirendhez küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2017. április19. (szerda) 3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.
4. módosító javaslatok megtétele küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2017. április19. (szerda) 3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)
5. közzététel 2.
indítványok közzététele
küldöttgyűlést megelőző 28. nap       2017. április 21. (péntek) 3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.
6. TET (javaslatok, vélemények) 2017. április 21. (péntek) 3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.
7. csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége,  küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)
küldöttgyűlést megelőző 20. nap       2017. április 29. (szombat) 3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani. 
8. postázás küldöttek, területi kamarák részére küldöttgyűlést megelőző 15. nap      2017. május 4. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
9. közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek 
küldöttgyűlést megelőző 15. nap        2017. május 4. (csütörtök)     3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)
10. papír alapú anyag kérése                         (a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán) küldöttgyűlést megelőző 10. nap                 2017. május 9. (kedd) 3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.
11. napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás, levezető elnök ismerteti)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2017. május 17. (szerda) 3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.
12. rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás /  2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat, rendkívüli, sürgősségi eljárás)
küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2017. május 17. (szerda) 3.3.10 g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.
13. küldöttgyűlés 2017 május 19. (péntek)       Helyszín: Ludovika Campus  

Létrehozás időpontja: 2017-04-10 11:11:25
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-10 11:14:22
Cimkék: MÉK Küldöttgyűlés; Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 9981
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44014

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com elitbet giriş elitbet giriş casibom giriş PDKS https://haberler07.com casino siteleri