Aktuális
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.

6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.

Tisztelt Kollégák!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagtársakat, hogy a 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44. szám és Hrsz.:2711 alatti ingatlanra építészirodánk (Zahorszki Építésziroda Kft, felelős építész tervező: Zahorszki Sándor) a megrendelővel megkötött szerződés szerint a tervezett épület (Meglévő műjégpálya átalakítása és bővítése) számára jogerős építési engedélyt szerzett. 

Szerződésünk kimondja, hogy "Az e szerződés alapján szolgáltatott tervek (mint szellemi alkotás) továbbá az azokban megvalósított, jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos rendelkezési jog Tervezőt illeti meg. Tervező fenntartja magának a jogot a további tervezési fázisok elvégzésére kiemelt tekintettel a kiviteli tervekre, mely jogot Megrendelő is elismer."

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. § értelmében az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli továbbdolgozása, illetve felhasználása etikai vétségnek minősül, amely fegyelmi eljárást von maga után. Az elkészült tervek további felhasználási, továbbtervezési és módosítási jogával mi rendelkezünk. (kiemelt tekintettel a kiviteli tervek elkészítésének jogával)

Kérem a Tisztelt Kollégákat, hogy az érintett ingatlanra ne vállalják el az építész kiviteli tervek elkészítést.

Kiskőrös, 2023.02.09.

Zahorszki Sándor
felelős építész tervező
É 03-0359

Zahorszki Építésziroda Kft.
06204815306
zahorszkisandor@hotmail.com