KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - Pestszentimrei Közösségi Ház épület felújítása és funkcióbővítése.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Pestszentimrei Közösségi Ház épület felújítása és funkcióbővítése.

A pályázat tárgya a Budapest. XVIII. kerület, Vasút utca 48/A. számú, 140 767 hrsz-ú ingatlanon álló közösségi ház felújítására, valamint a szomszédos 48/B. számú, 140 766 hrsz-ú ingatlanon álló szolgáltató ház felé történő részleges bővítés építészeti kialakításának megoldása.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:


Az Önkormányzat e pályázatban részletezett tervezési program alapján keresi a legjobb tervmegoldást egy korszerű intézményi központ elhelyezésére és kialakítására a terület adottságainak figyelembe vételével.

A Bíráló Bizottság a bírálat során, a titkosság megtartásával nem vizsgálja a pályázók kilétét, így azt sem, hogy a tervet hány tervezőből álló csapat készítette.

A kiíró szándéka, hogy a tervpályázat során kiválasztott legjobb építészeti megoldás engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére megbízást adjon, azzal a feltétellel, hogy az engedélyezési tervdokumentáció szakhatósági munkarészét 2010. augusztus 30-ig, teljes dokumentációját 2010. szeptember 16-ig le kell szállítani.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:


a)    A tervpályázat jellege: NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás fajtája: PÁLYAMŰVÖN ALAPULÓ ÁLTALÁNOS TERVPÁLYÁZAT
c)    A tervpályázat: TITKOS
d)    A tervpályázat lebonyolítása a:
-    Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
-    137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet,
-    a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e)    Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 2 sz. mellékletének felhasználásával készült.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázat eredményhirdetéskor.
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)    amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosultak,
c)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
d)     amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA


Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete:    2010. 06. 01.
Helyszíni szemle időpontja:    2010. 06. 14.
Kérdések határideje:    2010. 06. 18.
Kérdésekre adott válaszok határideje:    2010. 07. 02.
Pályaművek postára adásának határideje:    2010. 08. 02.
A pályázat hivatalos eredményének közlése    2010. 08. 09.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:    2010. 08. 16.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:    2010. 08. 17.
A tervpályázat nyilvános bemutatása:    2010. 08. 16. – 2010. 09. 28.

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA

A tervpályázati dokumentációt 50 000.- Ft (bruttó) összegért, Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest XVIII. kerület, Üllői út 400., valamint Budapest XVIII. kerület, Ady Endre utca 100.) 2010. 06. 01.-tól 2010. 08. 02.-ig árusítják munkaidőben.

A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

A kiíró 2010. 06. 14 -én helyszíni szemlét tart.
Találkozás: Budapest XVIII. kerület, Vasút utca 48. szám előtt 1400
A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2010. 06. 18.-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi Munkacsoport
1184 Budapest XVIII. kerület, Üllői út 400.
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben (foepites@bp18.hu) is.

Válaszok


A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2010. 07. 02. -ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, valamint ezzel egy időben a www. bp18.hu elektronikus címen is elérhetővé teszi.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnők: Juhász Kálmán Budapest XVIII. kerület Önkormányzatának főépítésze, társ elnök: Ódor Katalin a PIK intézmény vezetője, tagok: S. Zlamál Ilona okleveles építészmérnök, Terbe Rita okleveles építészmérnök, Honfi Imre okleveles építész tervezőművész, Golej István okleveles építészmérnök, szakértő: Fenyvesi Péter okleveles építészmérnök, szakmai titkár: Hartung Melinda okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 11 000 000., Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege bruttó 4 000 000., Ft, a megvétel legkisebb összege bruttó 500 000.,- Ft.

Bővebb információk...


Létrehozás időpontja: 2010-06-03 22:59:06
Utolsó módosítás időpontja: 2010-06-24 12:27:37
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 12332
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45681