KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZIGETSZENTMIKLÓS ÁLT. ISKOLA, ZENEISKOLA, ÓVODA, SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

1.1. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2

1.2. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
Szigetszentmiklós 24 tantermes Általános Iskola, Zeneiskola, sport és rendezvénycsarnok és 6 foglalkoztató termes óvoda építészeti tervpályázata


A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerzőjével Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.


1.3.         A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a)    A tervpályázat jellege:             NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás formája:    ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c)    A tervpályázat:             TITKOS
d)    Közösségi értékhatár feletti pályázat
e)    A tervpályázat lebonyolítása a:
-    Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
-    a tervpályázatokról szóló 137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet,
-    a tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet
-    a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
f)  Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának  hatályos melléklete felhasználásával készült.


1.4.    A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a)    Tervpályázat meghirdetése    2008. november 17.
b)    Kiírás árusításának kezdete    2008. november 17.
c)    Kiírás árusításának vége    2008. január 29. 12:00
d)    Helyszíni szemle időpontja    2008. november 28.  9:00
e)    Helyszíni pótszemle időpontja    2008. december 9. 9:00
f)    Kérdések postára adásának határideje    2008. december 3.
g)    Kérdésekre adott válaszok határideje    2008. december 15.
h)    Pályaművek postára adásának határideje    2009. január 29.
i)    Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása     2009. február 25.
j)    Tervpályázat nyilvános bemutatása    külön meghirdetve
j)    Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása     az i) pontban jelölt nyilvános bemutatást követő 30 napon belül


1.5.    A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA
A tervpályázati dokumentációt kiíró 100.000,- Ft (bruttó) összegért, az 1.1. alatt megjelölt címen, munkaidőben (H: 8:00–18:00, K-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-12:00) a (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. I/17. iroda) árusítja. A dokumentáció kifizetése az ugyanezen címen beszerezhető
postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel,
postai, vagy banki átutalással történjen, valamint
házi pénztárban történő készpénzes befizetéssel történhet.
A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban a „Szigetszentmiklós, iskola, óvoda építészeti tervezési pályázat”. (Számlaszám: OTP Bank 11742252-15393276). A dokumentáció átvételét a Pályázó elismervénnyel igazolja.

1.6.    A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE
Helyszíni szemle
A kiíró 2008. november 28-án és 2008. december 9-én (mindkét esetben) 9:00 órakor helyszíni szemlét tart.
Találkozó: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184., a Tököli út végén, az Oázis Wellness Park parkolója.

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2008. december 3-a, 24 óráig postára adott kérdésekkel az 1.1. alatti címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz.

Válaszok
A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2008. december 15-éig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.10.    A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök:  Szabó József polgármester
Társelnök:  Sallai Gábor alpolgármester 13-0122
Titkár: Pongrácz Gábor főépítész 13-0168

Bíráló Bizottsági tagok:
Tima Zoltán         A Magyar Építész Kamara delegált képviselője
01-2210/04
Ráth András            felkért építész
13-0981/03
Szabadi Imre            felkért építész
13-1141/04
Varga István            felkért építész
É1 –08-0115
Torday Krisztina            Magyar Építész Kamara delegált képviselője
01-2221/13
dr. Somogyi Botond         Az OKM beruházási főosztályvezető-
É1-01-1891/12    helyettese                   

Bíráló Bizottsági póttag:
    dr. Hortobágyi Zsolt            A Magyar Mérnöki Kamara tagja
T-T 01-10497  
   
Bíráló Bizottság szakértői:
dr. Borók Dóra                jogi szakértő
dr.    Bardócz Kálmán            közbeszerzési szakértő
Virág Róbert                Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok
                                                      Bizottság elnöke

dr. Tellné Horváth Zsuzsanna        oktatási-közművelődési szakértő (OM) OM 008831-02

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158.§ (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. rendelet 10.§ (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.


1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
 A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 14. 000. 000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege:     4.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege:     1.000.000,- Ft


Letölthető anyagok: 


Tervpályázati dokumentáció

Geodéziai felmérés

Címzéslap
Boríték

Adatlap pályázók
Adatlap a díjazás megvétel arányáról

Helyszínrajz

Szab.terv. 29. szelvény
Fotók

Talajmechanika

Tervezési szerződés
OM rend. 2.sz. mell.

Tervezési program
380/2007 önk. határozat

Területösszesítő lap
Költségbecslés táblázat

Szándék nyilatkozat
Helyiséglista  


Létrehozás időpontja: 2008-12-09 12:02:46
Utolsó módosítás időpontja: 2008-12-09 12:18:29
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 18152
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45706