KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Rákoskeresztúr - Nyilas-tábla

HIRDETMÉNY ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a
Rákoskeresztúr „Nyilas-tábla” című
nyilvános városfejlesztési és építészeti ötletpályázathoz

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Rákoskeresztúr központi területe és az ahhoz kapcsolódó Nyilas-tábla városképi megjelenésének, fejlesztési lehetőségeinek feltárása céljából városrendezési és építészeti ötletpályázat. A Budapest, XVII. kerület Ferihegyi út – Budapest-Hatvan vasútvonal – Szabadság sugárút – Csabai út – Péceli út – Pesti út által határolt terület beépítésére és hasznosítására vonatkozó városfejlesztési zónák, kapcsolat-rendszerek, költség- és energiatakarékos lakó-, közösségi-, kereskedelmi- és egyéb javasolt funkciók elhelyezése, megvalósítható fejlesztési konstrukció kialakítása, korszerű infrastrukturális háttér biztosítása.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.


A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
Rákosmente rákoskeresztúri városközponti szakasza jelenlegi állapotában nem méltó Budapest Főváros kapujának városképéhez. A szomszédos Nyilas-táblán a leromlott állagú lakóépületeken kívül üres területet találunk. A pályázat célja, hogy ez a nagyobb terület is kapcsolódjon be a város vérkeringésébe, és városképi kialakításával méltó legyen  központi szerepének betöltésére.
Ennek érdekében a Kiíró olyan városrendezési és építészeti tervjavaslatokat vár a tervezési  terület beépítésére, amelyek tartalmazzák a tervezési programban felsorolt kiírói szempontokat.

Ezek felhasználásával egy olyan új szabályozási terv fog készülni, amely biztosítja, hogy Rákosmente központjában kialakuló új városközpont Budapest városszerkezetébe szervesen illeszkedjék és funkciói, elrendezése alapján élő, a város szerves részét képező új negyedként jöjjön létre. A Kiíró szándéka továbbá az is, hogy a javasolt beépítési módok reálisan megvalósíthatók legyenek, ezért tervekhez a megvalósítás menetére vonatkozó javaslatot is kér.

A Nyilas-tábla területén olyan új, öko-szemléletű városrész építése a további cél, amely teljes egészében a megújuló energiaforrások használatára épít és építészeti eszközhasználatában tudatosan az ember és környezetének harmonikus kapcsolatát segíti elő.
A XVII. kerület jelmondata: „Rákosmente – modern kertváros”. A Kiíró a jelmondat szellemiségének megfelelő, új szemléletű környezet kialakítására várja a tervjavaslatokat.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a)    A tervpályázat jellege: NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás formája:  „A” TÍPUSÚ ÖTLETPÁLYÁZAT
c)    A tervpályázat: TITKOS
d)    A tervpályázat lebonyolítása a:

-    Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
-    137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet,
-    a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a)    Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete    2009. március 16.

b)    Helyszíni szemle időpontja    2009. március 24.

c)    Kérdések postára adásának határideje    2009. április 3.

d)    Kérdésekre adott válaszok postára adásának határideje    2009. április 15.

e)    Pályaművek postára adásának határideje    2009. május 15.

f)    Pályázat nyilvános eredményhirdetése    2009. június 2.
    (zárójelentés határideje)

g)    Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása    2009. július 8.


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA
A tervpályázati dokumentációt 18.000,-Ft, azaz tizennyolc-ezer forint (bruttó) összegért,
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1173. Budapest, Pesti út 165. Főépítészi iroda (III. emelet 312. szoba).
2009. március 16 – 2009. május 11-ig árusítja munkaidőben:

hétfőn, szerdán:    8 - 16 óráig
kedden, csütörtökön:    8 - 15 óráig
pénteken:    8 - 13 óráig

Postai úton: jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve a Pályázó levélben/fax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a megadott címen. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a dokumentáció ellenértékének kifizetését igazoló dokumentumot.

A pályázati dokumentáció magyar nyelven érhető el, a dokumentáció esetleges egyéb fordítási költségei a Pályázót terhelik. A dokumentáció saját részre történő megvásárolása a tervpályázati eljárásban való részvétel feltétele. Közös pályázat esetében elegendő, ha a közösen pályázók egyike vásárolja meg a dokumentációt a saját nevében. A dokumentáció másra nem ruházható át.


A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE    
ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE   

Helyszíni szemle: a kiíró 2009. március 24-én helyszíni szemlét tart.
Találkozás: A Polgármesteri Hivatal előtt (1173. Budapest, Pesti út 165.) 10 órakor.     


A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

 

Név

Jelölő szervezet

Elnök

Riz Levente

polgármester

Rákosmente ÖK

Társelnök

Bolberitz Henrik

főépítész

Rákosmente ÖK

Szakmai titkár

Miklós Klára

településmérnök

Rákosmente ÖK

 

Tag

Fohsz Tivadar alpolgármester

Rákosmente ÖK

Tag

Kiskarándy Nánásy Ilona

építész

Budapesti Építész Kamara

 

Tag

Aczél Gábor

építész, településtervező

Magyar Építész Kamara

Tag

Csorba Béla

VfB elnök

ÖK Képviselő-testület

Tag

Vikár András DLA

építész

Magyar Építőművészek Szövetsége

Jogi szakértő

Dr. Mód Kristóf

Rákosmente ÖK

Urbanista szakértő

Varga-Ötvös Béla

közgazdász

Érték-Térkép Kft

Öko szakértő

Ertsey Attila építész

Kör Építész Stúdió Kft

BB póttag,

opponens

Csontos Györgyi

építész

SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Beruházási szakértő

Forrás Gyula

mérnök-közgazdász

Rákosmente ÖK

Fejlesztési szakértő

Tétényi Éva

építész

Regia-Civitas

 

Pályázati szakértő

Megellai Orsolya irodavezető

Rákosmente ÖK
A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 4.000.000.- Ft áll rendelkezésre.

A díjak legnagyobb összege:    1.600.000.- Ft/db
    A megvétel legkisebb összege:    200.000.- Ft/db


A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.


Létrehozás időpontja: 2009-03-18 18:15:36
Utolsó módosítás időpontja: 2009-03-18 18:17:03
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 13704
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45712