KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

ZÁRÓJELENTÉS - BUDAÖRS HÁRSFA UTCAI ÓVODA NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATA

ZÁRÓJELENTÉS - BUDAÖRS HÁRSFA UTCAI ÓVODA NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁNAK ÖSSZEGZÉSE ÉS AJÁNLÁSA (a teljes zárójelentés megtekintéséhez kattintson ide)

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

A Budaörs Hársfa utcai óvoda építészeti tervpályázatára 81 db értékelhető pályázat érkezett. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a tervpályázat eredményes volt, ezért az I. díjat és a továbbtervezésre való megbízást kiadja. A bírálat során a Bíráló Bizottság komplex értékelést tartott és a kiírási szempontoknak megfelelően vizsgálta a terveket.

A tervezési helyszín, a kiadott saroktelek Budaörs intenzíven fejlődő közintézményterülete. A környéken a most épülő uszoda és iskola a meghatározó beépítés. A tervezési területen kijelölt saroktelek alkalmas az óvoda építésére. Ha figyelembe vesszük az utca rohamosan emelkedő forgalmát, akkor az épület elhelyezésénél az volt a jó megoldás, akik az utca felől épülettel zárták le a telek beépítését és a tömbbelső felé a foglalkoztatókat és az óvodához kapcsolódó kerteket helyezték el.

A beérkezett pályaművek között az óvoda épületére adott elrendezések közül „szinte” minden építészeti variáció megtalálható. (tömbösített, fésűs elrendezésű, pavilonos kialakítású és ezek variációi. ) A Bíráló Bizottság értékelésében olyan pályaművet tartott jónak és díjazásra érdemesnek, ahol a kiírásban megadott szempontokat együttvéve betartották a pályázók és ugyanakkor karakteres és jó építészeti megoldást is adtak.

Az I. díjas pályamű olyan térbeli elrendezést hozott létre, mely szakmánk hagyományosan megszokott gyakorlatától eltér, viszont egy karakteres építészeti értéket valósított meg a telken. Az I. díjas pályamű kétszintes kiszolgáló épületet tervezett a keleti utcafrontra. A létesítményt a foglalkoztató egységek blokkjaival fésűs kialakításban tagozta. Ezzel az elrendezéssel kétszintes kerteket hozott létre. A tervezett épület térbeli struktúrájából adódóan a kétszintes és differenciált kertekkel egy karakteres együttes jött létre, mely harmonikusan zárja le a Hársfa utcai beépítést. Az I. díjas pályamű tartalmazott kisebb funkcionális hibákat, de a Bíráló Bizottság úgy ítélte meg, hogy ezek a továbbtervezés során átvezethetőek. Lásd a továbbtervezésre tett ajánlatokat!

Az óvoda épület telepítésénél a Bíráló Bizottság azokat a terveket részesítette előnyben, amelyek az utcafrontot „zártsorúan” építették be és a bejáratot vagy az északi, vagy a keleti oldalra helyezték. Fontos szempont volt a parkoló elhelyezése, hogy az óvoda előtt kialakuljon egy fogadó tér, és ne kelljen hosszas közlekedéssel elérni a főbejáratot. A Bíráló Bizottság azokat a pályaműveket tartotta jónak, amelyek a foglalkoztatókat a tömbbelső felé szervezték megfelelő árnyékolással a nyugati és déli irányba, valamint kialakítottak egy természetes kertkapcsolatot. Külön értékelte a Bíráló Bizottság, ha a tervezők olyan átrium udvart terveztek a térsorokba, hogy a középfolyosó természetes világítást kaphatott, és így a belső térrendszer is jó kialakítású lett.

A foglalkoztató terek megfogalmazására is bőséges variációkat tartalmaztak a tervpályázatok. Jónak tartotta Bíráló Bizottság azt a megoldást, ahol „semleges” tér jött létre, esetleg galériás kialakítással, mely a kerthez kapcsolva többcélúan hasznosítható belső teret hozott létre.

Az óvoda épület építészeti megjelenése.
Az épület tömegalakítására és homlokzatképzésére nagyon sok variáció született. A beadott pályamunkáknál a Bíráló Bizottság azokat a terveket tartotta jó megoldásnak, ahol a funkciócsoportok homlokzati megjelenése összhangban volt az alaprajzi funkcióval, természetes anyagokat használt a tervező, valamint az üvegezett és tömör falfelületek aránya megfelelő volt. A homlokzatképzésnél nem élveztek előnyt azok a megoldások, melyek „direkt” utalások voltak az óvoda funkcióra, hiszen nem feltétlenül kell színesnek lennie, lehetőleg a szivárvány minden színében, vagy figurális rafinált jelzésrendszerrel közvetítve, például mennyezeti felülvilágító kontúrjaként. A Bíráló Bizottság azokat a terveket tartotta jónak, ahol az anyagok és formák a téralakítás szerves részét képezték, és nem applikációként kerültek rá az épület homlokzatára.

Az épület tömegformálásánál rendkívül változatos építészeti megoldásokat adtak a pályázók. A Bíráló Bizottság azokat a javaslatokat nem tartotta jónak, amelyek az épületet egy határozott, öncélú formai rendben fogalmazták meg, mint például egy körív kimetszett részeként alakított épület. A fenti forma építészeti megoldása sok kompromisszumot is tartalmazott, amit nem lehetett jól megoldani. Jó és értékelhető gondolat volt a hársfalevél burok alá szervezett egy tömegű épület, vagy a tojásdad egység óvó erődtemplom jelleg koncepció, ahol az építészeti formaképzést és tömegalakítást szellemi gondolattal tudta megtölteni a tervező. A gazdaságosságot csak a négyzetméterek összehasonlítása alapján lehetett megítélni, mert a becslések nagyon eltérőek voltak.
 
A környezetvédelem és megújuló energiaforrások hasznosítása elbírálásánál az épület telepítéséből, homlokzatképzéséből és tömegalakításából tudtunk következtetéseket levonni. Nyilvánvalóan az a tervező, aki délre tájolta a foglalkoztatókat és teli üvegfalat alkalmazott, hiába pakolta tele a tetőt napkollektorokkal, nem tűnt energiatakarékosnak. Tehát az értékelés összefüggött az épület építészeti kialakításával.

A pályázat összességében rendkívül sikeresnek és termékenynek mondható. Legtöbb pályamű magas színvonalú, megvalósítható épület tervét tartalmazza. Kimagasló koncepciójukkal, építészeti minőségükkel, térszervezésükkel, anyaghasználatukkal mindezek jelentős szellemi potenciált, kreativitást mutatnak a hazai építészet terén.

Ajánlás az I. díjas pályamű továbbtervezéséhez:
A Bíráló Bizottság az I. díjas pályamű továbbtervezéséhez az alábbi javaslatokat teszi:
1./ A foglalkoztató egységek öltöző-vizes blokkját érdemes újraméretezni.
2./ A belső rámpa szükségességét, térszervezését érdemes felülvizsgálni, így kicsit bővülhetnek a közlekedők.
3./ Esetleg érdemes gondolkodni a bejárat keleti oldalra való áthelyezésén.
4./ Az áttervezésnél a kiszolgáló helyiségek elhelyezésénél kellő szeparáltságról érdemes gondoskodni.
5./ A kiszolgáló épület zöld tetővel való lefedése jó gondolat, de az üzemeltetési szempontok figyelembevételével felül lehetne vizsgálni.

Budaörs, 2009. július 6.

Bíráló Bizottság
 

A teljes zárójelentés megtekintéséhez kattintson ide. 

A pályázathoz tartozó galéria megtekintéséhez kattintson ide.


Letölthető fájlok:

Teljes zárójelentés (PDF)

 


Létrehozás időpontja: 2009-07-10 14:46:24
Utolsó módosítás időpontja: 2009-07-11 14:10:23
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 13855
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45724