KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

ÁLLÁSHIRDETÉS - Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályán építésügyi és építésfelügyeleti szakügyintézői feladatok ellátására.
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (próbaidő: 6 hónap)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest Főváros Kormányhivatala alábbi építésigazgatási feladat ellátási helyszínei: I. Ker., Logodi u. 38-40.; V. Ker., Sas u. 19.; X. Ker., Kőrösi Csoma S. u. 53-55.
Ellátandó feladatok: A kormányhivatal illetékességi területére vonatkozóan építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jogszabályokban, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasításai által meghatározott, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű település-mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
 • b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • építésigazgatási ügyintézés területén szerzett tapasztalat / szakmai tapasztalat,
 • építésügyi vizsga,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • „B” kategóriás jogosítvány.
Elvárt kompetenciák:
 • pontosság,
 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés- és önálló munkavégzési képesség,
 • együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz, • Nyilatkozat arról, hogy a Kit. 95. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • A jelentkező nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton, Tóth Ferenc főosztályvezető toth.ferenc@bfkh.gov.hu email-címére.

Felvilágosítás az ugyanezen email-címre megküldött tájékoztatás-kérés útján kérhető.


Létrehozás időpontja: 2020-06-30 18:32:43
Utolsó módosítás időpontja: 2020-06-30 18:50:31
Cimkék: állás, építésügyi, építésfelügyeleti; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 15917
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46095