KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A „Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása” Zárójelentés

A pályázatok megtekinthetőek a következő linken:
http://moksz.hu/external/Nemzeti_Korcsolyazo_Kozpont/

A Tervpályázat célja:

A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi Kiíró a legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt, annak érdekében, hogy a Nemzeti Korcsolyázó Központ a kiírt feltételeknek legjobban megfelelő, magas szintű sportszakmai megoldással valósulhasson meg.  

Tervpályázat jellege:

a) A tervpályázat jellege: tervpályázat

b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás

c) A tervpályázat: nyílt és titkos

d) A tervpályázat lebonyolítása

 • a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
 • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet,
 • közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
 • a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik

A tervpályázat Kiírója a Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49.) (a továbbiakban: Kiíró) volt.
A „Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása” című tervpályázati hirdetmény 2017. szeptember 21-én 2017/S 181-371157. iktatószámon az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED adatban), valamint Közbeszerzési Értesítő 170. számában (2017. szeptember 22.)  KÉ- 13612/2017. iktatószámon jelent meg.
A tervpályázat lebonyolítási szabályainak, valamint a pályázaton történő részvétel feltételeinek ismertetésére Tervpályázati Dokumentáció készült, amely 2017. szeptember 21-étől korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://moksz.hu/external/Hivatalos_dokumentumok/. A Kiíró a fejlesztési helyszín megtekintésére 2017. október 2-án, 12 órától helyszíni szemlét tartott, ahol a Pályázók tájékoztatást kaphattak a helyszínnel kapcsolatban.
A Tervpályázati Dokumentációt kiváltó Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 2017. október 4-éig tehették fel.
Ajánla A Kiíró szakmai indokok és az eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdések alapján egy alkalommal módosította az eljárás közbeszerzési dokumentumait.
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró nevében eljáró Bíráló Bizottság a rendelkezésére álló határidőn belül megválaszolta.
A pályaművek kizárólag ajánlott postai küldeményként voltak benyújthatóak 1 eredeti példányban. A feladó adatait a címzéslap nem tartalmazhatja. A postára adás határideje 2017. november 21. volt.
A beérkezett pályaművek bontására 2017. november 27-én került sor a Magyar Sport Házában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), a 3. emeleti tárgyalóban.

A Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy az alábbi pályaművek szerzőjét díjazásban részesíti, így egyhangú szavazata alapján:

 • a következő pályamű I. díjban részesül:

§7. számú pályamű (Postai ragszáma: PN 000 46649368 001 1143 000000)

Az első helyezéshez tartozó díj: bruttó 15.000.000,- Ft

Bordás Péter, Bord Építész Stúdió kft.   (1068 Budapest, Felső Erdősor 3.)
Hollókövi Zoltán  (2151 Fót, Nagy Lajos király u. 4.)

Szakági tervezők:

Dezső Zsigmond

 • a következő pályamű II. díjban részesül:

§8. számú pályamű (Postai ragszáma: PN 000 46646792 001 1143 000000)

A második helyezéshez tartozó díj: bruttó 12.000.000,- Ft

Láris Barnabás  (1116 Budapest, Tambura u. 10/A.)
Lobenvein Zoltán (2800 Tatabánya, Bódishegy út 2.)

Munkatársak:

Bors Eszter (1116 Budapest, Tambura u. 10/A.)
Böröcz Péter  (7443 Somogyjád, Fő utca 59.)
Csanádi Szikszay Györgyi (1025 Budapest, Törökvész út 104/A.)

A Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy az alábbi pályaművek szerzőjét megvételben részesíti, és egyhangú szavazata alapján:

 • a következő pályamű kiemelt megvételben részesül:

§3. számú pályamű (Postai ragszáma: PN 000 40083520 001 1143 000000)

A kiemelt megvételhez tartozó díj: bruttó 5.000.000,- Ft

Építész Stúdió Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)

Építész tervezők:

Fialovszky Tamás (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)
Nagy Iván (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)
Ábrahám Tamás (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)
Kenéz Gergely (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)

Szakági tervezők:

Pataki Bottyán
Messor Mérnökiroda Bt.
Mangel Zoárd (1016 Budapest, Krisztina krt. 71., V.2.)

 

 • a következő pályaművek megvételben részesül:

§1. számú pályamű (Postai ragszáma: PN 000 46543657001 1143 000000)

Tarnóczky Tamás Attila (1117 Budapest, Nádorliget u. 8/B.)
Mangel Gyula Zoárd (1124 Budapest, Németvölgy út 67/A.)

§4. számú pályamű (Postai ragszáma: PN 000 46649283 001 1143 000000)

A megvételhez tartozó díj: bruttó 2.000.000,- Ft

Bozsó Csongor (1016 Budapest, Dezső u. 11.)

Szakági tervezők:

Kenese István
Zöld Béla
Balogh Lajos
Macsinka Klára

Munkatársak:

Bozsó Barna
Bakaity Bea

Béres Csaba

A fentiek alapján a Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy két pályamű részesül díjazásban.
Az I. díjas pályamű a kiírásnak leginkább megfelelő funkcionális szemlélete, a bemutatott sportszakmai megoldások újszerűsége és átgondoltsága, valamint az építészeti kívánalmak magas szintű teljesítése okán adta a legelőremutatóbb javaslatot és a terv az alapkoncepciót érintő kisebb módosításokkal alkalmas és egyedüliként javasolt a továbbtervezésre.
A II. díjas pályamű karakteres gondolatiságából kifejtett szép építészeti képlet magas színvonalon történő bemutatása miatt és a megkívánt funkciók letisztult és kompakt  kidolgozásában is tartalmaz hasznosítható építészeti megoldásokat.
Megvételben 3 pályamű részesült, melyek közöl a 3. bírálati sorszámú pályamű a tervben rejlő erények - tömegalakítás lépték, telepítés -, illetve a hely épített előképének kortárs értelmezése miatt érdemelte ki a kiemelt díjazást.
Az 1. és a 4. bírálati sorszámú pályaművek színvonala jóval alacsonyabb a díjazott pályaművekétől, azonban tartalmaznak értékes megoldásokat.

A szerződésben Kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja a tervezésére vonatkozóan:

 • a bontási tervdokumentáció elkészítésére a szerződés aláírását követő 60 napon belül,
 • az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és az üzemeltetés várható költségeinek meghatározására a szerződés aláírását követő 150 napon belül,
 • kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az építési engedélyezési tervdokumentáció leszállításától számított 180 napon belül.

Bővebben olvasható a letölthető tartalomban!

Letölthető dokumentum:

Zárójelentés


Létrehozás időpontja: 2017-12-21 13:12:02
Utolsó módosítás időpontja: 2017-12-21 13:29:44
Cimkék: nemzeti, korcsolyázó, központ; Beküldő: Jurinyi Amarilla
Megtekintések száma: 12143
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44466