KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - Budapest, Újpest főépítészi referens

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda Főépítészi referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, IV. ker., István út 15.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• a főépítészi referensi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően;
• településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos szakmai feladatok (TFK, ITS, KÉSZ, KSZT, TAK, TKR, FRSZ, TSZT);
• közreműködik a kerület közép- és hosszútávú fejlesztési programjával, az általános városfejlesztési feladatokkal összefüggő feladatok ellátásában;
• részt vesz a településrendezési szerződések előkészítésében;
• részt vesz a környező települések, kerületek és a főváros településfejlesztési,
-rendezési és -képi terveinek, valamint a magasabb szintű építésügyi jogszabályok véleményezésében;
• tervek egyeztetési eljárásával kapcsolatos feladatok; beruházások városrendezési feladatai;
• előterjesztésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok;
• helyi értékvédelem;
• pályázatokkal kapcsolatos feladatok;
• koordinálja a Főépítészi Iroda által a városépítészet kapcsán megvalósuló egyedi projekteket;
• tájékoztatást ad az ügyfelek számára a településrendezési tervek tartalmáról, az egyes telkek beépítési feltételeiről;
• egyedi ügyekben szakvéleményt és városépítészeti javaslatokat készít elő;
• konzultáció keretében egyezteti az egyedi építési és telekalakítási terveket, indokolt esetben főépítészi véleményezést kezdeményez;
• ügyfelekkel, tervezőirodákkal, hatóságokkal való kapcsolattartás.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, egyetem (felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet, településmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség),
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 az elmúlt hat évben szerzett (legalább három éves településtervezést végző irodában végzett) településtervezői szakmai gyakorlat, településfejlesztési és/vagy rendezési tervek készítésében való részvétel, vagy az elmúlt hat évben szerzett legalább három éves főépítészi irodai vagy minisztériumi szakmai gyakorlat,
 jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás,
 kötődés Újpesthez és/vagy Budapesthez,
 komplex látásmód, kortárs nemzetközi és hazai urbanisztika és építészet ismerete,
 önállóság, problémamegoldó képesség,
 magyar önkormányzati működés ismerete,
 hivatali jellegű munkavégzésre való szándék,
 meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
 precíz munkavégzés,
 proaktív szemlélet,
 problémamegoldó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 a végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat),
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2021. augusztus 1. napjától betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mártonffy István főépítész nyújt, a +361-231-3101/412 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti - meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet. 


Létrehozás időpontja: 2021-07-16 07:45:55
Utolsó módosítás időpontja: 2021-07-16 07:47:49
Cimkék: állás, újpest, budapest, főépítész, referens; Beküldő: Dér Andrea
Megtekintések száma: 10636
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46603