KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshírdetés - Főépítészi állás Zalakaros

Zalakaros Város Önkormányzata megbízási keretszerződés keretében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) kormányrendelet 8. §- ában foglaltak alapján pályázatot hirdet főépítészi feladatok ellátására. Az ajánlattételi felhívás elérhetősége: https://onkormanyzat.zalakaros.hu/aktualis-allasajanlatok

Feladat

• Településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok
- döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit
- elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére
- a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit
- szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát
- a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket
- gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról
- gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről
- kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról

• Vezeti az önkormányzat által működtetett tervtanácsot.

• Polgármester által kiadott településképi véleményt előkészíti a saját illetve a tervtanács véleményére alapozva.

• A polgármester által kiadott településképi bejelentési véleményt előkészíti a saját véleményére alapozva.

• Figyelemmel kíséri a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását és annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről.

• Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

• Településképi rendelet előkészítése, valamint a rendelet alkotáshoz szükséges lépések megtétele, annak képviselőtestület elé terjesztése elfogadásra.

• feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken


Létrehozás időpontja: 2023-04-24 20:11:11
Utolsó módosítás időpontja: 2023-04-24 20:13:55
Cimkék: állás, hirdetés, főépítész, zalakaros; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 3988
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=47510