KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

Kisbér Város Önkormányzata pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására.

 1. Pályázati feltételek:
 1. magyar állampolgárság,
 2. cselekvőképesség,
 3. büntetlen előélet,
 4. szakirányú felsőfokú végzettség:
  1. építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
  2. településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség,
  3. építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség.
 5. főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül (foglalkoztatására irányuló jogviszonya kezdetétől számított hat hónapon belül) megszerzi,
 6. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

 

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább öt év állami főépítészi vagy önkormányzati főépítészi szakmai gyakorlat.

 

III.      A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes szakmai önéletrajz,
 2. iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás [a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése szerint],
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 4. főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 5. szakmai gyakorlat igazolása,
 6. a pályázó nyilatkozata a következőkről:
 • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a megbízás időpontjáig megszünteti;
 • hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék;
 • nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását;
 • a pályázó feladat ellátására irányuló megbízási díj igénye.

IV.      A főépítészi megbízás időtartama: 2021. december 1. napjától határozatlan időre szóló megbízás alapján.

Megbízási díj: megállapodás szerint.

V.        A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 1. elektronikus úton az igimunkaugy@kisber.hu e-mail címen keresztül,
 2. postai úton a Kisbér Város Önkormányzata címére (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „települési főépítész”.

VI.      A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 1. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a polgármester és alpolgármester hallgatja meg.
 2. A pályázók meghallgatását követően a képviselő-testület vagy a testület jogkörében eljáró polgármester dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinkovicz Zoltán polgármester nyújt a 34/552-002-os telefonszámon.

VII.     A pályázati kiírás közzétételének helye:

 1. Kisbér Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.kisber.hu
 2. Magyar Építész Kamara honlapja.

Létrehozás időpontja: 2021-09-27 18:15:00
Utolsó módosítás időpontja: 2021-09-27 18:16:55
Cimkék: állás, hirdetés, kisbér, főépítész,; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 9564
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46694