KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

BUDAPEST DIÁKVÁROS – NAGYVÁSÁRTELEP ÉS KÖRNYEZETE ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT - ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

A tervpályázati hirdetmény megjelenése és a pályázati regisztráció megkezdődött (12.17. 10.00 óra)
Helyszíni szemle időpontja: 2021. január 13., 09:00 óra

 

A Budapest Fejlesztési Központ „Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete” elnevezéssel nyílt, nemzetközi, építészeti tervpályázatot hirdet. A pályázat célja a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes felújítási terveinek elkészítése, az épület új funkciójának meghatározása, illetve Budapest Diákváros első kollégiumi épületének megtervezése, az épületek közvetlen környezetének kialakítása, a tervezett új egyetemi városnegyedbe illesztése.

A Déli Városkapu fejlesztés egyik első lépéseként, 2018-ban nemzetközi tervpályázat indult, a pályázóknak a terület beépítési lehetőségeit kellett megvizsgálniuk. A pályázatra beérkezett tervek, elképzelések mindegyike megerősítette, hogy a térség alkalmas az organikus fejlődésre. Az úgynevezett mesterterv elkészítésére kiírt pályázaton a számos sikeres városfejlesztéssel büszkélkedő, oslói központú építészműhely, a SNØHETTA tervezőiroda és a Besch und Partners osztrák közlekedéstervező iroda nyert.

A pályaművek alapján világossá vált, hogy a minőségi továbblépés egyik katalizátora, így a Fejlesztési Program egyik legfontosabb eleme, a Diákváros. A több ütemben megvalósuló, több ezer férőhelyes beruházás a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Budapest egyetemváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és nagy részük rossz állapotban van. A főváros egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely.

A tervpályázat célja

Budapest Diákváros az új funkcióknak, sportlétesítményeknek, jelentős zöldterületeknek és magas minőségű közösségi tereknek köszönhetően fővárosi léptékben is vonzó városnegyeddé válhat.

A nyílt, nemzetközi tervpályázatot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. írja ki. A tervpályázatra olyan pályaműveket várnak, amelyekben megvalósul a terület központjában elhelyezkedő műemléki védelem alatt álló, ám régóta elhagyott, mára lepusztult állapotú Nagyvásártelep épületegyüttes (Budapest XI. kerület, Hídépítő utca és Helyi kikötő út által határolt telek) felújítása, funkcióval ellátása és integrálása az új egyetemi városnegyedbe, egyúttal biztosítva jelentős hazai és nemzetközi szabadidős és sportesemények jövőbeni megrendezésének lehetőségét, valamint egy, a Budapest Diákváros részét képező - diákszállás és sport funkciókat tartalmazó - új épület és közvetlen környezetének megtervezése, amely magas minőségű természeti és épített környezetet eredményez a fenntarthatóság jegyében.

Kiemelt szempont a Nagyvásártelep műemléki épületegyüttesében rejlő potenciál kiaknázása, szellemiségének kortárs értelmezése. A Nagyvásártelep egykor a főváros élelmiszer-ellátásának logisztikai központja volt, fénykorában 20 vasúti vágány és két folyami kikötő szolgálta ki, tízezer négyzetméternél is nagyobb csarnokában 400 nagykereskedő dolgozott. Az 1932 őszén átadott komplexumot Münnich Aladár tervei szerint építették, központi eleme a ma is álló 247 méter hosszú és 42 méter széles csarnoképület, amelynek földszintje 17 méter, pincéje 4 méteres belmagasságú. A csarnok közvetlen összeköttetésben állt a mellette álló 6+1 szintes irodaépülettel, ahol a csarnokfelügyelőség mellett posta, vasúti- és vámhivatal, valamint bankfiók is működött. A második világháború után államosították, majd az 1990-es években a megváltozott gazdasági feltételek következtében jelentősége fokozatosan csökkent, végül bezárták. Az épületegyüttes 2004-ben műemléki védettséget kapott.

A Nagyvásártelep régóta esedékes felújításának, az épületek megváltozott szerepének megtervezéséhez a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Program adott új lendületet. A Programmal az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztésének tervezési, előkészítő munkái indultak meg. Dél-Pest és Észak-Csepel jelenleg elhagyatott, lepusztult területein, a Főváros szívétől kevesebb mint 5 kilométerre egy fenntartható, egészséges, életigenlő városnegyed épül zöld, energiahatékony épületekkel, amelyek a diákszállások és a lakóépületek mellett korszerű munkahelyeket, tanulási-kutatási tereket hoznak létre. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz, megújul a tömegközlekedés és új közösségi beruházások készülnek a több mint 130 hektáros, az európai nagyvárosok között szinte egyedülállóan nagy, egybefüggő fejlesztési területén. A fejlesztés azonnal kiemelkedő értéket teremt: a HÉV-vonalak megújítása, a Diákváros megvalósulása, az új Ferencvárosi Szabadidőpark, a Csepeli Közpark és az új Duna-híd életre kelti az évitizedek óta lerobbant, elhanyagolt területet. Előtérbe kerül a gyalogos- és kerékpáros közlekedés, a kerület szíve autómentes övezet lesz, ezzel párhuzamosan megindul az elővárosi kötöttpályás vonalak fejlesztése és föld alá helyezése és a villamosvonalak meghosszabbítása.

A Diákváros a terület szívében meglévő védett és a felújítás után új közösségi szolgáltató funkciót kapó Nagyvásártelep csarnoképület előtt kialakított, a Ráckevei (Soroksári)-Dunával közvetlen kapcsolatot biztosító főtér köré szerveződik. A most meghirdetett tervpályázatban a Nagyvásártelep épület együttesén túlmenően a Diákváros első kollégiumi épületét kell magas építészeti színvonalon, innovatív és fenntartható módon megterveznie a pályázóknak. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a Diákváros, a később megépítendő egységekkel együtt olyan szerves egységet alkot majd, amely egészséges és vonzó lakó- és munkakörnyezetet kínál a használók legkülönbözőbb csoportjai számára. Az új városrészben mindenki magáénak érezheti a közösségi tereket, fenntartható megoldásai révén időtálló, értékes városrésszel gazdagodik a főváros, az új városrész megvalósulásának pozitív hatásai messze túlmutatnak majd a területen, és példaként szolgálhatnak más jövőbeni fejlesztések számára is.

Kiemelt szándék, hogy a mestertervben megfogalmazott, a fenntarthatóságra, az innovációra, a hely identitására reflektáló, azt megerősítve továbbfejlesztő városrészhez méltó épületek kerüljenek megvalósításra a Diákváros területén, amelyek a jövőben példát mutathatnak a fenntartható energetikai, környezeti és társadalmi szemlélet érvényesítésére.

A műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes, valamint az új épület terveinek innovatív módon, magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenően kiszolgáló módon kell elkészülniük. A pályázat meghirdetője olyan építészeti javaslatokat, terveket vár, amelyek illeszkednek a Budapest Déli Városkapu Mesterterv által meghatározott városszövethez, infrastruktúrához, közösségi terekhez, vízfelületekhez és természeti környezethez.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező, vagy tervező csoport kiválasztása. A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés Program részeként megvalósuló Nagyvásártelep épületegyüttes felújításáról és egy, a Budapest Diákváros részét képező új kollégiumi épület és ahhoz szorosan kapcsolódó fejlesztések tervezéséről szóló tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

A tervpályázat kiírója

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

1027 Budapest, Horvát utca 14-26

A tervpályázat lebonyolítója

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

1112 Budapest, Dió utca 3-5.

A tervpályázat tárgya

A „Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete építészeti tervpályázat” egy közösségi értékhatárt elérő, nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázat.

A tervpályázati eljárás fajtája, jellege

A tervpályázati eljárás fajtája: NYÍLT ELJÁRÁS

A dokumentáció elérhetősége

A tervpályázati dokumentáció a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a tervpályázat honlapjáról magyar és angol nyelven, amely a www.nagyvasartelep.org illetve a www.bigmarkethall.org címeken érhető el.

A Pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül a titkosság szabályait betartva, anonim módon történik tekintettel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet rendelkezéseire.

Amennyiben szeretne hírlevelet kapni a tervpályázat elindulásáról, a tervpályázat honlapján előzetesen rögzítheti e-mail címét, amelyre a hirdetmény megjelenéséről, és a pályázati regisztráció kezdetéről értesítést küldünk.

(Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati honlapon keresztül megküldött email kizárólag tájékoztató jellegű. A tervpályázati hirdetmény megjelenések hivatalos felülete a TED és a Közbeszerzési Értesítő.)

Pályázat tervezett időbeli lefolyása, mérföldkövek

A pályázati regisztráció kezdete: tervezetten 2020.11.23.

Pályaművek beérkezésének határideje: tervezetten 2021.02.12 péntek, 14:00

Eredményhirdetés legkésőbb 2021.03.30 – a tervpályázat honlapján közzétett tájékoztatás szerint

A tervpályázat részletes ütemterve és a további határidők megtalálhatóak a tervpályázat honlapján. A Kiíró által közölt időpontok CET szerint értendőek.

Díjazás

Pályázatok díjazása

1. díj 12.000.000, - Forint

2. díj 9.000.000, - Forint

3. díj 6.000.000,- Forint

Megvétel (maximum 5 darab) 2.000.000,- Forint / megvétel

Díjazára rendelkezésre álló keret összesen

(Pályázati díjak) 37.000.000, - Forint

A díjak bruttó összegek, melyek ÁFÁ-t és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és adóköteles bevételek.


Létrehozás időpontja: 2020-11-12 15:15:35
Utolsó módosítás időpontja: 2020-11-12 15:15:35
Cimkék: tervpályázat, diákváros, budapest; Beküldő: Dér Andrea
Megtekintések száma: 12343
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46290