Aktuális
Energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga

Energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga

Az energetikai tanúsítói jogosultság (TÉ) megszerzésének egyik feltétele a jogosultsági vizsga megléte a kérelem benyújtásakor.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a Magyar Építész Kamara jogosultsági vizsgát szervez a szakmagyakorlók számára. A jogosultsági vizsga általános és szakterületi részből áll. A jogosultsági vizsgán kizárólag a számpéldák megoldásához jogszabály, illetve ISBN számmal rendelkező kiadvány használható (ezek tartalmát a vizsgabizottság ellenőrizheti).

A vizsgáztatás alapját a 7/2006 (V.24.) TNM, a 176/2008 (VI. 30.) a 40/2012 (VIII. 13.) BM valamint 266/2013 (VII. 11.) kormányrendeletek képezik. A vizsgák új szabályait a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészet Kamara közösen dolgozta ki és a két kamara párhuzamosan, közös feltételek mellett végzi a vizsgáztatást.
Az energetika vizsgarész időtartama: 120 perc
Az általános ismeretek vizsgarész időtartama: 60 perc

A számpéldákkal 24-32, az elméleti kérdésekkel 10-14 pontot, összesen 34-46 pontot lehet szerezni.
a sikeres vizsgához szükséges az összpontszám 70%-nak elérése,
70 és 50 % közötti pontszám esetén szóbeli kiegészítő vizsga szükséges, amelyhez további vizsgadíj befizetése nem tartozik,
50 % alatt a vizsga sikertelen.

Az energetikai jogosultsági vizsgát letenni csak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által meghatározott végzettség birtokában lehet (a végzettségeket a vizsgaszervező ellenőrzi). A MÉK és az MMK közötti megállapodás alapján, mindkét kamara csak a tagjait ill. a később tagjai közé felvehetőket, így MÉK is csak azt a szakmagyakorlót vizsgáztatja le:
1. aki a jogosultsági vizsgára történő jelentkezéskor már területi építész kamarai tag vagy
2. aki a végzettsége alapján később területi építész kamara tagjává válhat (a területi építész kamarák által nyilvántartásba vehető szakemberek végzettségei e jogosultság tekintetében: okleveles építészmérnök, okleveles település mérnök, építészmérnök, településmérnök - vagy ezzel egyenértékű végzettségek).

Fentiek alapján mérnök kamarai tagokat méltányosság alapján sem áll módunkban levizsgáztatni!

Letölthető dokumentumok:

Épületenergetikai jogosultsági vizsga elméleti témakörei

Energetikai mintapélda

A Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testülete Ügyrendjének és a vizsga eljárási rendjének összeszerkesztett szövege

Kapcsolódó linkek:

Online jelentkezés

I. félévi időpontok

II. félévi időpontok

A vizsga / beszámoló előtt 2 héttel ingyenes felkészítő nap (konzultáció) kerül megrendezésre,
ahol az általános jogi ismeretek és a szakterületi különös rész kidolgozott tananyag a vizsgakérdésekkel együtt nyomtatott formában ingyenesen átadásra kerül a vizsgázó részére.
Energetika tanúsítói vizsga esetén csak az általános részből van kidolgozott tananyag.
A felkészítő napra a
http://jva.mek.hu oldalon a vizsgára történő jelentkezés során kell jelentkezni.

A MÉK a budapesti Építészek Házában évente több alkalommal kétnapos energetikai tanúsítói és tudás felfrissítő tanfolyamot  tart.
További részletek és jelentkezés:
http://tako.mek.hu

Megjelent a Magyar Mérnöki Kamara gondozásában az Épületenergetika kiadvány átdolgozott, új kiadása.
A kiadvány hasznos segédanyag a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara épületenergetikai szakértői jogosultság megszerzésére irányuló vizsgáihoz, a felsőoktatási intézmények épületenergetikai oktatásához, valamint hasznosan forgathatják e terület iránt érdeklődő egyéb szakemberek is.
A Magyar Építész Kamara megállapodott a Mérnöki Kamarával, hogy az Építész kamarai tagok is kedvezményesen megvásárolhatják.
A kiadvány megrendelhető a https://goo.gl/forms/bMzxSOEk7ow3jpdZ2 címen elérhető űrlap kitöltésével vagy megvásárolható az MMK székházában (1094 Budapest, Angyal utca 1-3. MMK Főtitkárság Pénzügyi osztályán - Földszint) . Ára 4.500.- Ft.
A MMK és MÉK kamarai tagok részére a kedvezményes brutto ár: 3.500.- Ft.

 


Kapcsolódó tartalmak:

ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET 2.0 – KÖNYVBEMUTATÓ 2016.05.05.