KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Felhívás a Magyar Építész Kamara valamennyi szakmagyakorlója számára

Bírságolhatók a kamarai C-kód nélkül működő cégek és egyéni vállalkozók!

Kérjük valamennyi, az alábbi témában érintett, kamarai szakmagyakorló tulajdonában álló, vagy munkáltatójaként működő cég haladéktalanul regisztráljon a MÉK rendszerében.

Nem számít, hogy az adott vállalkozásnak mi a főtevékenysége, amennyiben az alábbi szakmagyakorlási tevékenységek közül akár egyetlen számlát is kiállít, vagy a tevékenységét az építőipar elektronikus alkalmazásaiban (e-napló, ÉTDR, e-tanúsítvány rendszere, stb.) cégszerűen gyakorolja, az építésfelügyelet jogosulatlan szakmagyakorlás miatt bírságolhat az építésügyi hatóság pedig elutasíthatja a kérelmet.

2013. augusztus 01-jét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó, szakmagyakorlási tevékenységet folytató cégek külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén, kamarai névjegyzékbe vétel mellett kezdhetik meg és folytathatják tevékenységüket.

A kamarai regisztráció vonatkozásában cégnek minősül, tehát regisztrálni kell:

 • Gazdasági társaság
 • Költségvetési szerv
 • Egyéni vállalkozó
 • Egyéni cég.

A regisztrációval érintett, alábbi tevékenységeket folytató cégek haladéktalanul kötelesek tevékenységükről bejelentést tenni a http://cegregisztracio.mek.hu/ címen.

 • Építészeti-műszaki tervezési
 • Településtervezési
 • Településrendezési szakértői
 • Építésügyi műszaki szakértői
 • Felelős műszaki vezetői
 • Építési műszaki ellenőri
 • Energetikai tanúsítói

Cég akkor kezdheti meg és folytathat:

 • építészeti műszaki tervezői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, ügyvezetője vagy munkavállalója rendelkezik építészeti műszaki tervezői engedéllyel,
 • építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi jogosultsággal,
 • energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik energetikai tanúsítói jogosultsággal,
 • felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
 • építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal, és

a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

A fenti feltételek teljesülését a C-kóddal már rendelkező vállalkozásoknál is külön megvizsgálja az építésfelügyelet. Ha valaki munkavállalója útján kívánja igazolni céges szakmagyakorlását, úgy a felügyeletnek az arra vonatkozó NAV bejelentést igazoló okiratokat is be kell tudni mutatni.

Nem kizárt, hogy ha a benyújtott irat és a cégnyilvántartási adatok eltérőek, az építésfelügyelet belföldi jogsegély útján fogja megkeresni a Magyar Építész Kamarát az adott vállalkozás bejelentésében szereplő adatok megküldésére. Ennek érdekében kiemelten fontos, hogy a bejelentésben a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek és az adatváltozást a MÉK rendszerében haladéktalanul rögzítse mindenki.

A szakmagyakorlási tevékenység elvállalásának és folytatásának feltételei:

 • A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a bejelentésben meghatározott természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.
 • A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez a jogszabályban előírt feltétellel kell rendelkeznie és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik – alvállalkozó (szakági tervező) bevonásával végezheti.
 • A cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

A felhívást összeállította:           
Dr. Gáts Andrea, MÉK jogi tanácsadó


Létrehozás időpontja: 2016-01-30 18:33:41
Utolsó módosítás időpontja: 2016-01-30 18:40:54
Beküldő: Dr. Gáts Andrea
Megtekintések száma: 20763
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43270