KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Harkány, Kossuth L. u. 6.

HARKÁNY VÁROSKÖZPONT - LEZÁRATLAN TERVEZÉSI MUNKA!

A 2013/2. számú kamarai közlemény kiegészítése.

Tisztelt Tervező Kollégák!

A Harkány, Kossuth L. u. 6. szám alatt található Hrsz.: 582 ingatlanra tervezett városközpont I. ütemére (26 lakás +10 üzlet) építési engedélyezési tervet, majd generál kiviteli tervdokumentációt készített cégünk. A projekt további II. és III. ütemeire (társasház és panzió) szintén előkészítő tervezési munkát végeztünk.

Az elvégzett munkákra érvényes írásban megkötött szerződéssel és teljesítésigazolással rendelkezünk, de a beruházó HARKÁNY-IMMO Kft. (1188 Budapest, Táncsics utca 73.) a tervdokumentációk tervezési díját nem fizette meg. Az I. ütem kivitelezése a cégünk által készített tervek és a jogerős építési engedély alapján elkezdődött ugyan, de finanszírozási problémák miatt félbe maradt a szerkezetépítésnél a felépítmény. A beruházó HARKÁNY-IMMO Kft. többszöri megállapodást követően – az építkezés elkezdését követően sem tudta megvásárolni a telekingatlant a tulajdonos Harkány Város Önkormányzatától (7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.). A jogerős építési engedély megszerzése és az alapján elindult építési munkák a telekingatlan tulajdonos Harkány Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata alapján történt.

A beruházó HARKÁNY-IMMO Kft. tartozás elismerő nyilatkozatban a cégünk felé meglévő fizetési kötelezettsége fennállásáig a tartozás biztosítékaként felajánlotta az általa építtetett és tulajdonolt, részben elkészült felépítményt. A tervek áttervezésére, újratervezésére, tovább-tervezésére, módosítására a Beruházónak nincsen joga - az átadott tervek egyszeri felhasználási jogát nem adhatja át, valamint nem ruházhatja át harmadik fél részére, amíg a fennálló tartozás megfizetésre nem kerül.

A Harkány, Kossuth L u. 6. szám alatt található 582 hrsz. telekingatlant a tulajdonos Harkány Város Önkormányzat 2015-ben megosztotta 582/1 és 582/2 hrsz. ingatlanokra. Melyek közül az 582/1 hrsz. ingatlanon a tervezett városközpont I. üteme (26 lakás +10 üzlet) félbe maradt felépítmény található, míg az 582/2 hrsz. ingatlanon került volna elhelyezésre a projekt további II. és III. üteme (társasház és panzió). Így a megosztást követően mindkét kialakult új sorszámú 582/1 és 582/2 hrsz. telek ingatlan esetében lezáratlan és rendezetlen tervezési megbízással rendelkezünk.

A tulajdonos Harkány Város Önkormányzat az 582/1 hrsz. ingatlan értékesítéséhez a beruházó HARKÁNY-IMMO Kft. által építtetett és részben elkészült felépítmény értékét is a telekingatlan forgalmi értékébe számolta.Harkány Város Önkormányzata a Ptk. 97.§ hivatkozva, egyoldalú álláspontja alapjána részben elkészült felépítmény saját tulajdonának tekinti. A részben elkészült felépítmény tulajdonjogának tényleges sorsa feltehetőleg elhúzódó jogi, peres úton fog csak eldőlni a későbbiek folyamán.

A projektben Harkány Város Önkormányzata nem működött közre és cégünk nem állt vele szerződéses jogviszonyban, így az önkormányzat semmilyen jogot nem kapott és nem szerzett az általunk készített tervdokumentációk felhasználásához. A terveink alapján a részben elkészült felépítmény saját önkormányzati tulajdonnak tekintése és kezelése folytán, mint a tervdokumentációinkhoz kapcsolódó szerzői és vagyoni jogok tulajdonosa, erre vonatkozó igényünket érvényesíteni kívánjuk az 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog megsértésének következményeképpen.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Kollégákat az érintett projekttel kapcsolatban tartózkodjanak ajánlattételtől, megbízás és tervezési/szakértői munka elvállalásától a fenti ügy lezárásáig - a Magyar Építész Kamara Etikai Fegyelmi Szabályzatának vonatkozó előírásai és a szerzői jogi törvényben biztosított jogaink értelmében.

2017. január 02.

Mák Zoltán András, ügyvezető
Architronic Építésziroda Kft.
zoltan.mak@architronic.hu
+36.20.365.7153


A Kamarai tagok közleményei aloldalon bármelyik kamarai tag felteheti közleményét, melyben tájékoztatja építész társait arról a megbízójáról, aki nem fizette ki tartozását. A Magyar Építész Kamara a weboldalára felkerülő közleményeket nem vizsgálja, nem ellenőrzi, azok valódiságáért felelősséget nem vállal. A kamarai tagok etikai felelőssége, hogy építész társait ne tévessze meg, hogy az oldalra felkerülő közlemények igazak legyenek és valós, jogos követeléseket tartalmazzanak.

A bejelentések kizárólag a tagjaink védelme érdekében kerülnek közzétételre.

Létrehozás időpontja: 2017-01-09 10:06:22
Utolsó módosítás időpontja: 2017-01-09 10:06:22
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 11542
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43876