KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Józsefvárosi Sportpálya udvar

JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR (A VOLT JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR JELENLEG FUNKCIÓ NÉLKÜLI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ) FEJLESZTÉS TERVPÁLYÁZATA

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció!

A Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a volt Józsefvárosi Pályaudvar jelenleg funkció nélküli területén történő) fejlesztési projekt fő célkitűzései:

  • a 2019. évben sorra kerülő Maccabi Európa Játékok (továbbiakban: Játékok) infrastrukturális igényeinek biztosítása, a labdarúgó és a gyeplabda mérkőzések lebonyolításához helyszín biztosítása,
  • a Játékok befejeződése után igényes, az utánpótlás nevelés szempontjait és igényeit maximálisan figyelembe vevő új sportlétesítmény üzemeltetése és fenntartása,
  • a jelenleg kihasználatlanul álló terület és környezetének fellendítése, modern városi zöldterületek létrehozása.

    A létrejövő, mintegy 7,5 hektár nagyságú zöldterület és sportkomplexum alkalmas lesz a Játékok lebonyolítására, így az Ajánlatkérő meghatározó szerepe mellet működő Szervezőbizottság, és rajta keresztül Budapest, sikeres vendéglátója lesz 2019-ben a négyévente megrendezésre kerülő „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelentőségű sporteseménynek. A fejlesztés nem csupán az Ajánlatkérő céljait válthatná valóra, de a város belső területén éktelenkedő óriási barnamezős leromlott ipari terület revitalizációját is biztosítaná, a valamikori pályaudvar kapcsolódó területein tervezett egyéb fejlesztésekkel együtt egy sport és szabadidős sávot létrehozva.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 
A pályaművek értékelésének szempontjai:

I. ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

1. Az ingatlan belső elrendezése, a labdarúgó pályák, illetve az épületek elhelyezése a területen
2. A Tervezési programban leírt funkciók megfelelő telepítése, összhangjának biztosítása
3. A fővárosi, illetve kerületi szabályozásokhoz való illeszkedés, az építési és hatósági előírások betartása
4. Magas színvonalú, de egyszerűen megvalósítható építészeti, tér- és tömegalakítási, valamint zöldfelület kialakítási megoldások tervezése
5. Az épületek funkcionális igényeinek, megadott helyiségigényeinek biztosítása
6. Az MTK Sportklub múltbeli, meglévő és most tervezett épületeihez való illeszkedés, a klub által már kialakított építészeti arculat követése
7. Egyszerű, de színvonalas anyaghasználat és szerkezeti megoldások.

II. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK

8. Az ingatlan kedvező gyalogos és gépjárművel való megközelíthetősége
9. A Tervezési programban leírt közlekedési, parkolási, üzemeltetési és látogatói útvonalak kedvező, jól átlátható megoldása
10. Az MTK Sportklub (meglévő és most tervezett) egyéb ingatlanjaihoz, épületeihez való közlekedési kapcsolatok létrehozása A karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3.pont alatt.

Időtáblázat:

További információk:

1) Tervpályázat tervezett megjelentetése a MÉK honlapján: 2017. december 27.
2) Helyszíni szemle időpontja (Találkozási pont: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1087, Budapest, Salgótarjáni út 12-14, VIP bejárat előtt): 2018. január 3. (szerda) 14:00.
3) Kérdések feltevésének határideje: 2018. január 5. 24.00 óra

A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz.

Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó.

4) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. január 10.
5) Pályaművek beérkezésének határideje: 2018. február 20. (kedd) 14:00 óra.
6) A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018. március 2. (péntek) 14:00 óra.
7) Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2017. április 15. napjáig
8) Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. május 2. napjáig.
9) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 1.3. ponton túl a teljes dokumentáció elérhető továbbá https://mek.hu/index.php?id=44458 linken.
10) Kiegészítés III.2.1. ponthoz:

Azok vehetnek részt pályázóként, akik személyesen - gazdasági társaságként történő pályázat esetében a pályázó vezető tervezője - a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez, megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu), vagy az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

11) Kiegészítés IV.3.2) ponthoz

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételi díj fizetésének lehetőségétől függetlenül minden pályázó maga viseli a pályaműve elkészítésével kapcsolatos költségeket, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, hogy a részvételi díj a pályamű elkészítésének költségeit fedezni fogja. Amennyiben a részvételi díjak fizetésére rendelkezésére álló keretösszeg - a beérkezett pályaművek száma miatt - nem teszi lehetővé azt, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó az előzőekben meghatározott 500 000 forint bruttó összegű részvételi díjban részesüljön, úgy a részvételi díj összegét az Ajánlatkérő arányosan csökkenteni fogja úgy, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó azonos összegű részvételi díjat kaphasson.

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje

Dátum: 20/02/2018
Helyi idő: 14:00
 
Linkek:
 
Letölthető dokumentumok:
 

REGISZTRÁCIÓ

 Regisztráció lezárult!


Létrehozás időpontja: 2017-12-15 18:41:04
Utolsó módosítás időpontja: 2018-03-03 10:06:20
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 17692
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44458