KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztése

Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) 2 fordulós, meghívásos, építészeti tervpályázatot ír ki az MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztésére.

EU kiírás helye: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313475-2014:TEXT:HU:HTML&src=0
Regisztráció: http://www.palyazatok.mek.hu

1.)    A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:Magyar Testgyakorlók Köre
Cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.
Postai cím: 1073 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

2.)    A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Magyar Építész Kamara (MÉK) Nonprofit Kft.     (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

3.)    A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete     fejlesztésének építészeti és városépítészeti kialakítása.

4.)    A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
Az MTK teljes bontás után újjá kívánja építeni a vagyonkezelésében lévő, 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.szám alatti, 38852/6 hrsz-ú ingatlanon lévő Hidegkuti Nándor Stadiont. Az újjáépítést a tervezési programban rögzített megrendelői igények és a szabályozási terv előírásai határozzák meg. A megrendelői igények a korszerű 5.000-5.500 fő közötti nézőszámú labdarúgó létesítmény mellett kiterjednek
- az MTK egyes szervezetei elhelyezését szolgáló igazgatási központra (irodák),
- az MTK sportolói, szurkolói, támogatói számára létrehozandó kulturális, közösségi, múzeumi terekre, ami összességében kb. 5.000 m².
Az újjáépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési környezetben minél több sportpálya létesüljön.
Az építészeti tervpályázat a megrendelői igényeknek megfelelő új stadion tervezésére irányul, ugyanakkor az MTK javaslatokat vár annak közvetlen környezete - a 38821/4 és 38855 hrsz-ú ingatlanokra is kiterjedő- rendezésére és fejlesztésére Az MTK ezeken az előbb említett ingatlanokon a későbbiekben külön beruházási ütemben kíván elhelyezni
-    elsősorban a sport és kulturális célokat segítő szálláshelyet,
-    és az utánpótlás-nevelés szolgálatába állítható oktatási tereket is.
Az építészeti tervpályázatot követően az MTK tervezési szerződést kíván kötni a 38852/6 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Hidegkuti Nándor Stadion építési engedélyezési (építész-műszaki dokumentáció) és kiviteli terveinek készítésére.

5.)    A TERVPÁLYÁZAT  FORMÁJA:
a)    A tervpályázat fajtája: MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS
b)    A tervpályázat:
- első szakasz: RÉSZVÉTELI SZAKASZ
- második szakasz:  PÁLYAMŰ BENYÚJTÁSI SZAKASZ
c)    A tervpályázat lebonyolítása:
-    Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
-    a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet,
-    valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

6.)    A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL

A pályázati részvételhez regisztrálnia kell a pályázónak a http://www.palyazatok.mek.hu honlapon. A regisztráció után a rövidített tervpályázati dokumentációt meg kell vásárolni.
A dokumentáció ára: 30.000,- Forint
A fizetés feltételei és módja: banki átutalás a Lebonyolító - MÉK Nonprofit Kft. –alábbi számlájára:
K&H (HU58) 10201006-50203916-000000000
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázó azonosító 4 jegyű számát (ezt az on-line rendszerben kapja a pályázó).
A tervpályázat részvételi szakaszára a tervpályázati kiírás szerint az alábbi tervező szervezeteket hívta meg a Kiíró:
1.    B3 Építész Stúdió Kft. (1016 Budapest, Dezső u. 11.)
2.    BORD Építész Stúdió Kft. (1149 Budapest, Egressy út 31-33.)
3.    Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KÖZTI)
(1023 Budapest, Lublói út 2.)
4.    K.S. Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, Beethoven u. 10.)
Az eljárás részvételi szakaszára részvételi jelentkezést benyújtott és a tervpályázati kiírás alapján rangsorolt, valamint a jelen tervpályázati dokumentációval a pályamű elkészítésére felkért tervezők (max. 8 résztvevő) neve és címe: (na)

7.)    A PÁLYÁZAT IDŐRENDI TÁBLÁZATA

 

Feladat

Határidő

1.

Tervpályázat meghirdetése

2014. szeptember 12.

2.

Részvételi jelentkezések beérkezése

2014. szeptember 29. 12.00 óra

3.

Részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlás határideje

2014. október 03. 12.00 óra

4.

Részvételi jelentkezések bírálata

2014. szept. 29 - október 05.

5.

Részvételi forduló eredményhirdetése

2014. október 06. 13.00 óra

6.

A felkért tervezők részére dokumentáció megküldése

2014. október 06. 15.00 óra

7.

Helyszíni szemle időpontja

2014. október 08. 13.00 óra

8.

Kérdések feltevésének határideje

2014. október 10. 24.00 óra

9.

Kérdésekre adott válaszok határideje

2014. október 17. 24.00 óra

10.

Pályaművek beérkezési határideje

2014. november 25. 17.00 óra

11.

Pályaművek bírálata

2014. nov. 25 - nov. 30.

12.

Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2014. december 01. 11.00 óra

13.

Díjak kifizetése

2014. december 11-ig

14.

Tervpályázat nyilvános bemutatása

2015. január külön meghirdetve

15.

Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása

leghamarabb 2015. január 30.

16.

Zárójelentés megküldése

legkésőbb 2015. január 30-ig

17.

Pályázati eredmények közzététele az Építész Közlöny - Műhely rovatában

2015. április


8.)    BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
Elnök:    Görözdi György            (Magyar Testgyakorlók Köre, Igazgató)
Társelnök:    Pálfy Sándor DLA építész    (Magyar Építész Kamara)
Tagok:    

  • Patonai Dénes DLA építész    (Magyar Építőművészek Szövetsége)
  • Dr. Sára Botond            (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Alpolgármester)
  • Fernezelyi Gergely Sándor DLA, építész
  • (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, főépítész)
  • Baukovácz Krisztina építész    (Magyar Testgyakorlók Köre)
  • Sedlmayer János építész    (Magyar Testgyakorlók Köre)

Póttag:    Nagy Iván DLA, építész        (Magyar Építész Kamara delegált)
Szakértők:    

  • Dr. Nagy Béla DLA, építész    (településtervezés)
  • Duday Attila építész
  • Pulai Péter

Jogi és közbeszerzési titkár:    Dr. Magyar Balázs ügyvéd    (jogi és közbeszerzési szakértő)

9.)    A PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására, illetve megvételére összesen bruttó 12,0millió Ftáll rendelkezésre. A Bírálóbizottság joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja.
A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét úgy kell megállapítani, hogy a legmagasabb díj bruttó 3,0 millió Ft-nál nagyobb, a legalacsonyabb díj bruttó 1,0millió Ft-nál kevesebb nem lehet. A megvétel legkisebb összege: bruttó 500.000,- Ft.
A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Kiíró

Kapcsolódó tartalmak:
Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztésére kiírt tervpályázat - 1. szakasz eredménye


Kérdések - válaszok:

1. A Hidegkuti Nándor stadion tervpályázati kiírásához írásbeli kérdés érkezett a lebonyolítóhoz;
Válasz: A Bírálóbizottság a pályázó elmúlt 12 évi  munkáit pontozza.
A jóváhagyott tervek,megvalósult épületek,tervpályázatok, a kiírás szerint.

2. Kérdés: Lehetséges e pályázat benyújtás konzorciumi formában?
Válasz: Lehet.

3. Kérdés: Biztosít e a kiíró a benyújtandó nyilatkozatokhoz, igazolásokhoz, referenciákhoz egységes kitöltendő formanyomtatványt?
Válasz: Nincs egységes formátum.

4. Kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Részvételi Jelentkezést kizárólag egy nyomtatott példányban kell benyújtani?
Válasz: A részvételi jelentkezést egy nyomtatott példányban kell beadni.

5. Kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Részvételi Jelentkezésre nem vonatkoznak a titkosság feltételei?
Válasz: A részvételi jelentkezés nyilvános, nem titkos. (FIGYELEM! A második tervpályázati forduló már titkos lesz!)

6. Kérdés: A Részvételi Jelentkezés személyesen beadható e, amennyiben igen, kérnénk megadni a beadás pontos helyét és az átvevő nevét.
Válasz: A részvételi jelentkezést nem lehet személyesen beadni, csak postai úton.

 Létrehozás időpontja: 2014-09-16 18:25:49
Utolsó módosítás időpontja: 2014-10-06 15:00:32
Cimkék: MTK, Hidegkuti Nándor, tervpályázat;
Megtekintések száma: 30214
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42250