Aktuális
Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervpályázat

Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervpályázat

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága kétszakaszos meghívásos, a részvételi szakaszban bármely a referencia követelménynek megfelelő építész iroda számára nyitott, a pályázati szakaszban kétfordulós építészeti tervpályázatot hirdet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) új épületegyüttesének a tervezésére. A helyszín a budapesti Városligeti fasor 9-13. Az első, Részvételi szakaszba való jelentkezés határideje 2023. június 29., a pályázat díjazására bruttó 45 millió forint áll rendelkezésre. A pályázati szakasz első fordulójában a referencia követelményeknek megfelelő jelentkezők (a meghívottak és a részvételi szakaszban bejelentkező építész irodák) legfeljebb két tervlapból álló pályamunkát nyújthatnak be. A pályázati szakasz második fordulójába az első fordulót követően, a bírálóbizottság döntése alapján, a dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján legfeljebb tizenkét pályázó kerül felkérésre további pályamunka benyújtására.

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, mint kiíró (MMAT vagy Kiíró) kétfordulós, meghívásos építészeti tervpályázatot (Tervpályázat) hirdet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló épületegyüttes (Beruházás) építészeti tervezésére vonatkozóan.

Az Európában elsők között megalakult, intézményes magyar műemlékvédelem több mint 140 éves múltra tekint vissza, a Magyar Építészet Múzeuma pedig 1968-as alapításával ugyancsak a legrégebbiek közé tartozik a hasonló intézmények sorában. E hagyományok közös örököse és jogutódja a 2017-ben létrehozott MÉM MDK, amely a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) fenntartásában működik. A MÉM MDK intézményi helyzetéről – a Magyar Építészeti Múzeum építészeti-építészettörténeti gyűjteménye, valamint a mindenkori állami műemlékvédelem tudományos gyűjtemény-együttese egyetlen intézményben történő működtetéséről – a Magyar Kormány az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban (Korm. határozat) döntött. A Korm. határozat értelmében az MMA tulajdonába került a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–13. szám alatti, 33505 helyrajzi számú (a Korm. határozat Városligeti fasor 9–11. számra hivatkozik, de a 33505 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapja szerint a cím 9-13.) egykori BM-kórház épületegyüttese, azzal a céllal, hogy itt valósuljon meg a MÉM MDK végleges elhelyezésére szolgáló Beruházás. A 257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelettel az épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, a Beruházást kiemelten közérdekűvé nyilvánította a Kormány.

A MÉM MDK a Kárpát-medence legjelentősebb építészeti közgyűjteménye, amely a magyar építészet meghatározó alkotóihoz és alkotásaihoz kapcsolódó dokumentumok felkutatásával, gyűjtésével, kezelésével, illetve a magyar örökségvédelem intézményi szintű archiválásával, örökségvédelmi kutatással és dokumentálással foglalkozik. A két elődintézmény 2017-es integrációjával páratlan méretű és gazdagságú adattár, irattár, könyvtár, tervtár és fotótár jött létre, amelyet gazdag makettgyűjtemény, képzőművészeti anyag és a magyar építészet kiemelkedő alkotóihoz kötődő személyes tárgyak sokasága egészít ki.

Az utóbbi években az intézmény több szakmai konferencia szervezésében vett részt, kiállításokat valósított meg, kiemelkedő örökségvédelmi projektekben vállalt szerepet, és szakmai együttműködéseket hozott létre többek között Budapest Főváros Levéltárával, a Ludwig Múzeummal, az Iparművészeti Múzeummal, a Műcsarnokkal. Utazó kiállításai többek között Rimaszombaton, Kassán, Pozsonyban, Temesvárott és Újdelhiben mutatták be a magyar építészet meghatározó alakjainak munkásságát. Állandó kiállítóhely, jól megközelíthető székhely hiányában azonban a mai napig kevéssé látható és ismert a szélesebb közönség számára. Az intézményt az itt zajló kutatási (épített környezeti és építészettörténeti), dokumentációs és múzeumi (gyűjteménykezelési, kiállítás rendezési és múzeumpedagógiai) munka jogosítja fel az ezeknek megfelelő épületegyüttesre, amely ezen felül egyben a magyar építészet kimagasló eredményeire, innovációira és alakjaira, nemzetközi ismertségére is méltó módon reflektálhat.

A Városligeti fasorban létesítendő „Magyar Építészeti Központ és Múzeum” erre a problémára kínál megoldást. Olyan intézmény otthona valósulhat itt meg, amely egyszerre tekinti feladatának a múlt emlékeinek ápolását, illetve a jelen és a jövő kérdésfelvetéseinek történeti tudásba ágyazott bemutatását. Találkozási pontot jelent az építészeti szakma egész környezetének. Ezzel lehetőséget teremtve kiállítások, konferenciák és más szakmai események megvalósítására, Budapest meglévő intézményhálózatába illeszkedve, de országos és közép-európai léptékben is láthatóan, családbarát módon, tudományos alapossággal és igényességgel.

A Tervpályázat alkalmat kínál a MÉM MDK működésének, tevékenységi körének megújítására, fejlesztésére. Középtávon ez szervezeti megújulást is jelent: a MÉM MDK tevékenységeinek körét a múzeum–levéltár–könyvtár–tudományos kutatóhely funkcionális tengelyén tervezi véglegesíteni. A Kiíró szándékai szerint a Tervpályázatot követő tervezési folyamattal párhuzamosan alakul ki a majdani állandó kiállítás forgatókönyve, és a jövő intézményének meghatározó feladatai. Ebben a misszióban a kiemelkedő színvonalú épületegyüttes meghatározó szerepet kap.

A Tervpályázat tárgya és célja:

Az MMAT meghívásos, kétfordulós, a pályázati szakasz első fordulójában keretszám nélküli Tervpályázatot ír ki az MMA fenntartása alatt működő MÉM MDK gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló épületegyüttes tervezésére. Ezt három épületben (egykori Grünwald- és Herczel-szanatóriumok + tervezett új épület (Főépület) szükséges megvalósítani, amelyek használat szempontjából egy egységet képeznek, de egy új építészeti kontextust is megjelenítenek. Az új Főépület a meghatározó, központi új eleme ennek az épületegyüttesnek – összefoglaló nevén a Magyar Építészeti Központ és Múzeumnak –, amely a magyar építészet múltjához, illetve a Kárpát-medencei építészet és műemlékvédelem első számú intézményéhez méltó, kiemelkedő színvonalú építészeti megformálással, az építészet előtt álló lokális és globális kihívásokra reflektáló megoldásokkal, flexibilis és időtálló beruházásként valósul meg a budapesti Városligeti fasor 9-13. (hrsz. 33505) alatti területen (Tervezési Terület), integrálva az ott álló történeti épületeket.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan, az építészeti örökséget tiszteletben tartó, a Tervpályázat tervezési feladatleírásában és tervezési programjában (Tervpályázati Tervezési Feladat) meghatározott épületre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes teljesíteni a jelen tervpályázati Dokumentációban (Dokumentáció) és a kiírásban (Kiírás) meghatározott feltételeket és értékelési szempontokat.

A Tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően sor kerüljön a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására, és az alapján a Tervpályázat nyertesével a tervezési szerződés megkötésére, a Dokumentáció 1. számú mellékletében részletezett Tervpályázati Tervezési Feladat alapján a tervezési szerződésben részletezendő tervezési feladat (Tervezési Feladat) megvalósítására.

A Tervpályázat célja a tervezési feladat megvalósítására olyan tervező kiválasztása, amely

  • felkészült és alkalmas az összetett Tervezési Feladat megvalósítására;
  • tervével mind általános koncepcióját, gondolatiságát, mind részletmegoldásait illetően egyedi, kiemelkedő színvonalú építészeti választ kínál a Tervpályázat kérdéseire;
  • az épületegyüttes és környezet működési programjának összeállításánál, valamint a leendő állandó kiállítás tereinek koncepcionális kialakításában aktívan együttműködik a MÉM MDK-val;
  • az általa tervezett épületegyüttesen keresztül hosszú távra reprezentatív, ugyanakkor megközelíthető, inkluzív és emberléptékű tudományos, kulturális és közéleti helyszínt teremt a magyar építészet számára.

Regisztráció és további információk:

A Tervpályázat honlapja (Tervpályázat Honlapja) az alábbi, az E-Tervpálya rendszeren működő címen érhető el:

https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/magyarepiteszetikozpontesmuzeum

Az e-Tervpálya használatához szükséges pályázói funkciók eléréséhez regisztrációra van szükség.

A teljes tervpályázati Dokumentáció a tervpályázati Kiírás közzétételétől kezdve, a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a Tervpályázat Honlapjáról.

Letölthető tartalom:

TED kiírás link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339158-2023:TEXT:HU:HTML

Kiírás