KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

„Minden építés alapja 2016” – Betonpályázat tervezőknek

Ismét keressük az év legszínvonalasabb beton megoldásait!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett pályázatot nagy érdeklődés övezte, és számos színvonalas pályamunka érkezett be. A beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy meghirdessék a „Minden építés alapja 2016” pályázatot. A felhívásra elsősorban olyan építésztervezők projektjeit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt. A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a tervezőket díjazzák, akik egyedi látásmóddal, új felfogásban és a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont.

Ismerje meg a tavalyi pályázat nyerteseit beszámolónkból, amelyet ezen a linken tekinthet meg!

„Minden építés alapja 2016” – Betonpályázat tervezőknek

Ismét keressük az év legszínvonalasabb beton megoldásait!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett pályázatot nagy érdeklődés övezte, és számos színvonalas pályamunka érkezett be. A beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy meghirdessék a „Minden építés alapja 2016” pályázatot. A felhívásra elsősorban olyan építésztervezők projektjeit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt. A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a tervezőket díjazzák, akik egyedi látásmóddal, új felfogásban és a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont.

Ismerje meg a tavalyi pályázat nyerteseit beszámolónkból, amelyet ezen a linken tekinthet meg!

Pályázati kiírás

A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak támogatásával 2016. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet betonból tervezett köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek építész tervezői részére.

1. A Pályázat célja

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel azon köz- és lakóépületeket, üzemeket, telephelyeket, amelyeknek tervezése és megvalósítása során elsődlegesen alkalmazott építőanyag a beton. A pályázat 2016-ban második alkalommal kerül meghirdetésre.

A beton a víz után a második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Sokoldalúságát, tartósságát kihasználva jelenleg a legtöbb célra felhasználható termék.

Még ma is sok a visszatartó erő, amely a múltból eredeztetve arról szól, hogy a beton csak tartószerkezetre, alapozásra való, takarni kell. Az elmúlt években azonban Magyarországon is végbemenő építészeti, anyaghasználati változások során a beton funkcionális és esztétikai térnyerése megtörtént, a beton hazai reneszánszát éljük. Egyre több olyan épület valósul meg, ahol az építmény karakterének fő meghatározója a beton, annak látványával, színvilágával, textúrájával és tapintásával.  Éppen ezért fontos építészeti esemény az, ami egyébként európai szemszögből hétköznapi eset, ha egy építmény homlokzata, belső és külső terei minden négyzetcentiméterükben nyers betonból állnak. Ha a tervező, lakberendező ellenáll a kísértésnek, és az építmény konzekvens anyaghasználatával, tiszta, formai attrakcióktól mentesen sugárzik az erős koncentráció, a szűkszavú, de éles logika, amely a jelentősebb kortárs épületeknél is igen ritka. Ez az elemi célokat előtérbe állító, higgadt formálás természetes, egyszerű, ugyanakkor funkcionális értelemben gazdag megoldásokhoz vezethet. E sokoldalúságból kiemelve Kiíró azon építész tervezőket szándékozik díjazni, akik a betont a tervezés során nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek például a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok

2. A részvétel feltételei

2.1.   Pályázni olyan építész tervezői munkákkal és megvalósuló projektekkel lehet, ahol az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, a tervezés során pedig nem csak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében kerül felhasználásra, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek lehetnek többek között a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, beton burkolatok, berendezések, bútorok.
2.2.   Ki(k) indulhat(nak) a „Minden építés alapja 2016” pályázaton?
Olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)), aki(k) a pályázat tárgyát képező projekt tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
A pályázni kívánt projekt engedélyezésekor rendelkezett/rendelkeztek a tervezéshez szükséges érvényes tervezői jogosultsággal.
Kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

2.3.A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.
2.4.Amennyiben a pályáztatott projekt tervezésében mások (pl. építész társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.
2.5.Melyek lehetnek a pályázaton történő részvétel egyéb kizáró okai?
Nem lehet pályázó az a személy, aki
A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.
A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
Kizáró ok áll fenn továbbá azzal szemben is, aki tag vagy vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, vagy az ő hozzátartozója is tag vagy vezető tisztségviselő.Díjazott?

3. Díjazás
3.1.A „Minden építés alapja 2016” pályázat 600.000 Ft összdíjazású, amely összeg az első három helyezett között a következőképpen kerül megosztásra:

  • első helyezett 300.000 Ft
  • második helyezett 200.000 Ft
  • harmadik helyezett 100.000 Ft

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

3.2.A Díjat az építész tervező kapja.
3.3.A beérkezett anyagok alapján a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja.
3.4.A Kiíró átvállalja a pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesíti.
3.5.A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.
4. A Bíráló Bizottság tagjai
A beérkező pályázati anyagokat elbíráló szakmai bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Markó Balázs DLA, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, okleveles építészmérnök
Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök Ivánka Katalin, designer, az Ivanka Factory Zrt. alapítója és tulajdonosa
Marosi Miklós, stúdióvezető és vezető tervező a KÖZTI Középülettervező Zrt-nél Pálfy Sándor DLA, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének vezetője
A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró pedig fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles.

5. Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.

Jelentkezési lap az allábi linken:

http://beton.hu/palyazat/


Létrehozás időpontja: 2016-06-01 14:28:39
Utolsó módosítás időpontja: 2016-06-01 14:28:39
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 12560
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43507