KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Moto GP versenypálya- és sportkomplexum tervezése - nyílt, titkos tervpályázat hirdetménye

A tervpályázat tárgya a Hajdúnánás közelében lévő autó és motorsport versenypálya és a hozzákapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában.

Lásd még:

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_22600_2020/

Letölthető tartalom:

Hirdetmény

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

Tájékoztató adatok (részlet)

 

 1. Az ajánlatkérő megnevezése:

Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Kiíró” vagy „Ajánlatkérő”)

Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.

Internetcím kmvp.kft@kmvp.hu

Tel.: +36 20 957 8518

Fax: -

 

 1. A tervpályázat pontos címe, tárgya, célja és jellege:

 

 1. A Tervpályázat címe:

MotoGP versenypálya- és sportkomplexum tervezése

 1. A Tervpályázat tárgya és célja:

A tervpályázat tárgya a Hajdúnánás közelében lévő autó és motorsport versenypálya és a hozzákapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában.

A gyorsaságimotoros versenypálya megépítésével Magyarországon is létre jön egy olyan versenypálya, amely világszínvonalú hazai és nemzetközi motorversenyek megrendezésére is alkalmas. A gyorsaságimotorsport legismertebb versenysorozatai a MotoGP és a Superbike. Magyarországon mindkét sorozat nagy- és folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend, ezért különösen fontos cél a Magyar Nagydíj feltételeinek megteremtése.

Az új versenypálya a nagy nemzetközi versenyeken kívüli időszakban is igen sokféleképpen tudja szolgálni a magyar motorsportot, lehetőség lesz kisebb versenyek, akár korosztályos kupasorozatok lebonyolítására, képzésekre, edzéskere is. A pálya nagy lendületet ad a motoros szakágak, elsősorban a gyorsasági szakág fejlődésének.

A fejlesztés főbb elemei:

tervezési terület mérete: 620 ha

versenypálya nyomvonala: 4,4 km

épületek főbb adatai:

Főépület kb. 10.000 m2

Főlelátók 12.000 fő

Másodlagos lelelátók 15-20.000 fő

Üzemeltetési és biztonsági épületek összesen kb. 5.000 m2

Versenyrendezés épületei kb. 2.000 m2

egyéb területek

parkolók  25.000 db

gokart versenypálya és épület

bérelhető gokart pálya és épület

flat track versenypálya és épület

fejlesztési terület kb. 300.000 m2 (30 ha)

 

 

 1. A Tervpályázat célja:

A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi Kiíró a legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt, annak érdekében, hogy a Hajdúnánási Moto-GP versenypálya és multifunkciós autó-motorsport komplexum az 1.2.2. pontban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, magas szintű építészeti és üzemeltetési megoldással valósulhasson meg.

 1. Tervpályázat jellege:

a) A tervpályázat jellege: tervpályázat

b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás

c) A tervpályázat:

d) A tervpályázat lebonyolítása

 • a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ,
 • a tervpályázati eljárásokrólszóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet,
 • közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
 • az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
 • valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai

szerint történik.

 

 

 1. A tervpályázaton való részvétel feltételei:

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik alábbiak szerint:

 1. A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 2. nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése);
 3. nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;
 4. nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) és 1 fő közlekedési építmények tervezési szakterületű („KÉ” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és közlekedési létesítmény tervező tervezői munkavégzésre;
 5. elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál és a Magyar Mérnök Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;
 6. a pályamű szerzőit név szerint megnevezi, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,
 7. a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

 

 1. elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt,
 2. felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrizze és kiállítsa;
 3. nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas;
 4. vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

 

 1. A teljes tervpályázati dokumentáció elektronikus elérésének módja:

 

Ajánlatkérő a pályázati tervdokumentációt kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül teszi közzé. A dokumentáció nyilvános, azt a rendszerben történő regisztrációt követően bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen letöltheti. Az EKR rendszer elérési útja: http://ekr.gov.hu

Az eljárás során keletkező – Pályázókat érintő – dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az EKR-en keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.

 

 

 1. A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege:

 

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 30.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: nettó 10.000.000,- Ft.

A legalacsonyabb díj nettó 4.000.000.- Ft.

A megvétel legkisebb összege: nettó 1.500.000,- Ft.


Létrehozás időpontja: 2020-12-09 09:49:47
Utolsó módosítás időpontja: 2020-12-09 09:54:03
Cimkék: motogp, tervpályázat, hazai; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 11145
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46342