KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DUNAKESZI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉS JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG TERVEZÉSE

A Dunakeszi Járásbíróság és Dunakeszi Járási Ügyészség jelenlegi épülete a 2120 Dunakeszi, Verseny utca 12. sz. alatt található, helyrajzi száma 3034. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a Budapest Környéki Törvényszék.

A meglévő paneles épület gazdaságosan nem átalakítható, bővíthető illetve felújítható, ezért bontásra kerül. A tervpályázat során erre az „üres” telekre kell a tervpályázati kiírás szerint megfogalmazott mintaépületet tervezni.

A mintaprojekt megvalósításának célja az, hogy a bírósági és ügyészségi épületek kapcsán meghatározásra került tervezési irányelvek, valamint az alábbiakban hivatkozott elméleti mintaprojekt alapelveinek alkalmazásával, egy a mai kor elvárásainak megfelelő, az épület funkciójából adódó minden elvárható igényt kielégítő, azaz egy jövőbe mutató, „mintaépület” jöjjön létre.

Ezzel együtt valósuljanak meg a modernizált, hatékony, racionalizált munkavégzés, illetve az átláthatóbb munkaszervezés fizikai feltételei.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:

Az OBH elnökének egyik stratégiai célja a bíróságok működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása. Ezen cél megvalósítása keretében kerül sor - mint a 21. századi „minta” bírósági épülete – a Dunakeszi Járásbíróság és Ügyészség új épületének létrehozására.

A közelmúltban új tervezési irányelvek kerültek kialakításra, amelyek fizikai megvalósításával megteremthetőek a modernizált, hatékony, racionalizált munkavégzés, és az átláthatóbb munkaszervezés feltételei, továbbá erősödhet az ügyfél-centrikus szemlélet. A megfogalmazott cél, hogy az új épület alkalmas legyen majd az ott működő bíróság és ügyészség befogadására a kornak megfelelő műszaki-gazdaságossági és használati szinten.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt nem elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény - 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól - valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.


A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

Esemény

Időpont

a)   Tervpályázat meghirdetése (tervpályázati kiírás feladása):

2018.05.23.

szerda

b)   Helyszíni szemle időpontja:

2018.05.30

szerda, 10:00 óra

c)    Kérdések feltevésének határideje:

2018.06.06

szerda, 16:00 óra

d)   Kérdésekre adott válaszok határideje (Kérdések és válaszok)

2018.06.13 szerda

e)    Pályaművek beérkezésének határideje:

2018.09.04

kedd, 16:00 óra

f)     Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:

2018.10.05

péntek, 14:00 óra

g)   A tervpályázat nyilvános bemutatása:

2018.10.29-ig

h)    Díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása:

2018.11.30-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról (www.mek.hu).

A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell itt a honlapon!

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció.

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb 2018. szeptember 4, 16.00 óra

A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:
MÉK NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
2018. 09. 04-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig

A HELYSZÍNI SZEMLE, ADOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, APÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

HELYSZÍNI SZEMLE

A helyszíni szemle időpontja:    2018.05.30, szerda, 10:00 óra
Találkozás:    2120 Dunakeszi, Verseny utca 12.
A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

KÉRDÉSEK

A pályázók a dokumentációval és a pályázattal kapcsolatban 2018.06.06-án, 16:00 óráig az alábbi e-mail-címen tehetnek fel kérdéseket: palyazatok@mek.hu

VÁLASZOK

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2018.06.13-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor megadott e-mail-címekre megküldi.

Mindezek mellett a kérdések és válaszok 2018.06.13-tól elérhetők lesznek a MÉK honlapján is (www.mek.hu). A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.
A kérdések és válaszok dokuemntum letöltése

A DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (Bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím:
MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje:   
2018.09.04, kedd 16:00 óra

A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Letölthető dokumentumok:

Dunakeszi Járásbíróság és Járási Ügyészség nyílt tervpályázati dokumentáció

Címzésminta adatlap, tervezői nyilatkozat

Mellékletek

Kérdések és válaszok


Regisztráció


Létrehozás időpontja: 2018-05-23 09:23:17
Utolsó módosítás időpontja: 2018-06-13 11:50:56
Beküldő: Fáy Piros
Megtekintések száma: 15027
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44735