KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Ötletpályázat a Veszprémi vár akadálymentes megközelítésére

HIRDETMÉNY EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Az „Ötletpályázat a  Veszprémi Vár akadálymentes megközelítésére” tárgyú tervpályázat eredményhirdetésére technikai okok miatt - a pályázati kiírásban jelzett időponttól eltérően - 2018. március 28. napján  9:30 órakor kerül sor Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kossuth-termében (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

Figyelem a kérdések-válaszok és  új kiegészítések találhatóak!

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Porga Gyula polgármester)
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

1.2. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA:

A tervpályázat tárgya:

Veszprém egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjának, a Várnak új, attraktív emelőberendezéssel megvalósítandó akadálymentes közlekedési javaslatának kidolgozása, amely megkönnyíti a Vár területének és intézményeinek gyalogos megközelítését.

A tervpályázat célja:

  • a részletes tervezési feladat szakmai koncepciójának megalapozása
  • a kialakítás műszaki feltételeinek- és igényeinek előzetes tisztázása
  • a pontos tervezési program meghatározásának előkészítése

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

a) A tervpályázati eljárás fajtája: ötletpályázat
b) A tervpályázati eljárás modellje: nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása:
- a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28) Korm.rendelet szerint és
- a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4. A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.5.1. A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes, vagy jogi személy, egyéni cég, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:
a) aki, vagy amely a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik
b) aki, vagy amely, azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) aki, vagy amely szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,
d) akivel, vagy amellyel szemben az alábbiakban szereplő kizáró okok nem állnak fenn:
- a bírálóbizottság résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
- a bírálóbizottság résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- a bírálóbizottság résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be,
e) amely gazdálkodó szervezettel szemben az alább szereplő kizáró okok nem állnak fenn:
- a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője,
- a gazdálkodó szervezettel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
f) aki, vagy amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte
g) akivel, vagy amellyel szemben a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm.rendelet 18.§-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

1.5.2. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet,
a) akivel, vagy amellyel szemben az alábbiakban szereplő kizáró okok nem állnak fenn:
- a bírálóbizottság résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója, 4
- a bírálóbizottság résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- a bírálóbizottság résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be,
b) A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
1.5.3. A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

Bővebben...

Letölthető tartalom:

Adatlap

Címzéslap

Mellékletek és képek (tömörített formában)

Kérdések és válaszok (2018.01.16)

Kiegészítő dokumentumok jegyzéke

Kiegészítő dokumentumok (tömörített fájl)


Létrehozás időpontja: 2017-11-30 19:27:00
Utolsó módosítás időpontja: 2018-03-12 11:23:25
Beküldő: Jurinyi Amarilla
Megtekintések száma: 14467
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44429