KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

RECSKI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY-ÖTLETPÁLYÁZAT

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az az annak kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása. A Pályázótól arra várunk javaslatot, hogy a „magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában fogadhatja látogatóit.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Nemzeti Örökség Intézete
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Kapcsolattartó: Szecsey István Zoltán (Nemzeti Örökség Intézete)
E-mail: info@recskiemlekhely.hu

AZ ÖTLETPÁLYZAT JELLEGE, FORMÁJA
A tervpályázat fajtája: ORSZÁGOS, NYÍLT
A tervpályázat jellege: TITKOS
A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A pályázaton Magyarország valamennyi szakirányú (építészmérnöki, építőmérnöki, tájépítészi, településmérnöki vagy művészeti szakirányú) felsőoktatási intézetben/intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személy részt vehet, aki:

  • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A pályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel vehet részt, amely csak egy megoldási javaslatot tartalmazhat.
A pályázaton való részvétel díjmentes.

ETIKAI ELVÁRÁSOK
A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek. A Pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást - az esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását - vonja maga után. A pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró munkatársainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 PÁLYÁZATI NAPTÁR

  • Pályázat meghirdetése: 2016. október 7.
  • Helyszíni bejárás: 2016. október 26.
  • Kérdések fogadásának határideje: 2016. november 4.
  • Válaszok megküldésének határideje: 2016. november 11.
  • Pályaművek postára adásának határideje: 2016. december 16. 24:00
  • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. január 16.
  • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. február 16-ig.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSE
A Pályázó a pályázati honlapon (www.recskiemlekhely.hu), neve és e-mail címe megadásával regisztrálva töltheti le a részletes pályázatot.

HELYSZÍNI SZEMLE
A Kiíró 2016. október 26-án 12:00 órától vezetéssel egybekötött ingyenes helyszíni bejárást biztosít az érdeklődőknek a Recski Nemzeti Emlékparkban.
A kiíró a pályázók részére autóbusz különjáratot biztosít. Indulás: 9.00 órakor a Fiumei úti Nemzeti Sírkertből, Budapest VIII., Fiumei út 16. Portaépület, Érkezés Budapestre: aznap este, várhatóan 17 órakor.)Az autóbusz igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát kérjük 2016. október 21-ig az info@recskiemlekhely.hu email címen jelezze.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a regisztráció során kapott, a pályázat honlapján belépés után megtalálható, egyedi azonosítóval ellátott CÍMZÉSLAP (dokumentáció mellékletét képező iratsablon) felhasználásával, kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként nyújthatók be, a címzéslapon megadott címre.
Feladó megnevezése:
Nemzeti Örökség Intézete
1086 Budapest, Fiumei út 16.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek postára adási határideje: 2016. december 16. 24:00 óra.
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
A pályázatból kizárhatók a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkák. Szintén kizárhatók a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművek.


Létrehozás időpontja: 2016-10-19 13:42:39
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-24 09:19:26
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 14348
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43750