Aktuális
Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés - BÉK

Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés - BÉK

Elnökségi tag választás

Tisztelt Tagtársunk!
A BÉK 2020. októberében tartotta Tisztújító Taggyűlését, azonban még a ciklus letelte előtt, 2022. júniusában rendkívüli tisztújítást kell tartanunk.
Demeter Nóra elnökségi tag tisztsége - lemondását követően - 2021. december 31. napjával megszűnt, így helyére új tagot kell választania a Taggyűlésnek.

A megüresedett helyre keressük azt a kollégát, aki szívesen vállalná a teendők érdemi elvégzését a BÉK Elnökségében.
Olyan jelentkezőket várunk, akik szakmánk társadalmi jelenlétét erősítve, a minőség fontosságát hangsúlyozva, teendőit úgy tudja ellátni, hogy idejének, energiájának, tehetségének egy szükséges részét elnökségi munkára is fel tudja ajánlani.

Határidők:

2022. március 9. - jelölés
2022. március 10. - jelölt lista véglegesítése
2022. március 22. - vállalási nyilatkozat leadása
2022. április 5. - jelölt adatlap, bemutatkozás leadása
2022. június 14. - Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés
2022. június 21. - alakuló ülés

Jelöltállítási szabályok:

BÉK Alapszabály 12. §. 5.
- A kamarai tag egyidejűleg a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építész Kamara ügyintéző szerveiben (a küldötti tisztségen kívül) összesen legfeljebb két választott tisztséget tölthet be. Kamarai tag azonos kamarai szervezeten belül tisztségviselőként egy választott tisztséget tölthet be.
- Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 (1) bekezdés) illetve a munkakörükben egymás alá és fölé rendeltjei.
- Nem lehet a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.
- A Budapesti Építész Kamarában az ott nyilvántartott tag választható meg tisztségviselőnek, bizottsági tagnak. Az 5 tagú Választási Jelölőbizottság köteles a választható személyekre tett javaslat összeállítására. A Választási Jelölőbizottság javaslatát a Tisztújító Taggyűlés meghívójához mellékelni kell.
- A Választási Jelölőbizottság - ha kizáró ok nem áll fenn - köteles felvenni a jelölő listára azokat a tagokat, akiket a tagok 3% -a írásos javaslatával támogat. (jelen esetben legalább 103 fő)
- A Választási Jelölőbizottság tagjai, más tisztségre nem jelölhetőek.

Minél több érdemi jelentkezőt szeretnénk regisztrálni, ezért tisztelettel kérjük javaslataikat!

Bálint Imre DLA
Választási Jelölőbizottság
elnök

Forrás: https://www.bek.hu/bek.nsf/hir.xsp?id=EZST-CAZFND-8702