KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SIÓFOK KÖZPONTI ÜDÜLŐTERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ KOMPLEX FEJLESZTÉSE

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Siófok város egyik legrégibb és legismertebb területének, az üdülőközpontnak a hosszú távú új minőséget jelentő fejlesztése, egyedi, világszínvonalú arculat kialakítása. A tervezés központi eleme az átalakuló hajózási sziget, a marina, a móló, a Rózsakert, a Nagy strand, illetve a Petőfi sétány összefüggő szövete.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA
A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja a területben rejlő komplex fejlesztési lehetőségeket tisztázni, a hosszú távú megvalósítási programot meghatározni.
 

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b)    A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
c)    A tervpályázat lebonyolítása
-    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
-    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
-    valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki, illetve amely:
a)    jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel, amellyel szemben a Kbt. 25.§.-a ill. a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§ (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázat eredményhirdetésének időpontjában.
e)    a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosultak.

A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar Építész Kamara honlapján lévő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu) szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetén – a székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani, tervezői jogosultsággal rendelkeznek.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai csak egy pályázatban működhetnek közre.

PÁLYÁZÓ ÁLTAL BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Siófok Város Önkormányzata
8600 Siófok, Fő tér 1.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  1. Tervpályázat meghirdetése

2016. november 18. péntek

  1. Helyszíni szemle időpontja

2016. december 5. hétfő

13.00 óra

  1. Kérdések feltevésének határideje

2016. december 12. péntek 10.00

  1. Kérdésekre adott válaszok határideje

2016. december 20. kedd

  1. Pályaművek beérkezésének határideje

2017. január 31. kedd

16.00 óra

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2017. február 28. kedd 10.00 óra

  1. Tervpályázat nyilvános bemutatása

2017. március 7.

  1. Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

2017. március 14-ig.

Az ötletpályázatot követően az ajánlatkérőt a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót további vállalási kötelezettség nem terheli.

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető erről az oldalról.
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció.
A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb 2017. január 31.


A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:
MÉK NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
2016.11.18-tól 2017.01.31-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig

A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle:
A Kiíró 2016. december 5. hétfő 13.00 óra -kor helyszíni szemlét tart.

Találkozás:
Siófoki Hajóállomás Jegypénztára (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.)

A szemlén a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2016. december 12. 10.00 péntekig az alábbi e-mail címen tehetnek fel kérdéseket:
palyazatok@mek.hu

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, illetve a nevében eljáró bírálóbizottság 2016. december 20. keddig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott e-mail címekre megküldi. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.


Letölthető dokuemntumok:

Kiírás

Mellékletek I.

Mellékletek II. (2016.12.20)

Kérdések és válaszok

 


REGISZTRÁCIÓ A regisztráció lezárult.


Létrehozás időpontja: 2016-10-30 06:07:53
Utolsó módosítás időpontja: 2017-02-01 14:15:41
Cimkék: Siófok; Beküldő: Fáy Piros, Eltér István
Megtekintések száma: 16348
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43768