KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZENT GYÖRGY TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA

A Világörökség területén álló - a második világháborús és azt követő tudatos pusztítások nyomait még ma is magán viselő - Szent György tér és Dísz tér hasznosítása, funkcionális és eszmei megújulásának lehetőségei, azok urbanisztikai-építészeti megfogalmazása oly módon, hogy a Kiíró a pályázóknak teljes alkotói szabadságot kíván biztosítani a koncepciók kialakításában.

Az ötletpályázat célja a beérkező ötletek és koncepciók alapján egy későbbi lehetséges fejlesztés előkészítéseként a tervezési terület funkciójának, beépítési programjának tisztázása, a jelenleg érvényes szabályozási előírások felülvizsgálata, valamint további nyílt tervpályázatok alapjául szolgáló beépítési koncepció meghatározása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

 • Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
 • Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
 • Az ötletpályázat: TITKOS


A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: (bruttó) 38 000 000,- Ft

 • A díj legnagyobb összege: (bruttó) 10 000 000,- Ft
 • A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 1 000 000,- Ft


A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

 1. Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, a Bírálóbizottság elnöke;
 2. Riedel Miklós építész, a Lechner Nonprofit Kft. vezérigazgatója, a Bírálóbizottság társelnöke;
 3. Katona András miniszteri biztos, a Bírálóbizottság tagja;
 4. Dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára, a Bírálóbizottság tagja;
 5. Mártonffy Miklós, Budapest Főváros főépítésze, a Bírálóbizottság tagja;
 6. Dr. Nagy Gábor Tamás, Budapest Főváros I. kerület polgármestere, a Bírálóbizottság tagja;
 7. Dr. Finta József DLA h. c. akadémikus építész, Magyar Művészeti Akadémia, a Bírálóbizottság tagja;
 8. Szalay Tihamér építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja, a Bírálóbizottság tagja;
 9. Zoboki Gábor DLA habil. építész, Budapesti Építész Kamara, Magyar Építőművészek Szövetsége, a Bírálóbizottság tagja;
 10. Dr. Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Bírálóbizottság tagja;
 11. Molnár Csaba DLA építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki karának dékánja, a Bírálóbizottság tagja;
 12. Vukoszávlyev Zorán PhD építész, műemléki területen szakértői jogosultsággal rendelkező tag, a Bírálóbizottság tagja;
 13. Dr. Mőcsényi Mihály professzor emeritus, Kossuth-díjas, Széchenyi-díjas és Sir Geoffrey Jellicoe-díjas kertészmérnök, tájépítész, okleveles muzeológus, régész, művészettörténész, a Bírálóbizottság tagja.


BÍRÁLATI SZEMPONTOK

Funkció

 • olyan átfogó, hosszú távú koncepció és funkcionális elemek sora, melyek illeszkednek a budai várra vonatkozó – az elkövetkezendő 25 évben megvalósítani tervezett – fejlesztési programba
 • a választott funkciók társadalmi fenntarthatósága

Kontinuitás, értékőrzés-értékteremtés

 • a tervezési helyszínek összehangolt, egységes víziója
 • építészeti és tájépítészeti megfogalmazásokban alkalmazkodás a Várnegyed történelmi épületegyüttesének, erőd jellegének adottságaihoz
 • örökségvédelmi (régészeti, műemlékvédelmi), városképi szempontok érvényesülése
 • a történeti örökség elemeinek megőrzése, rendszerbe foglalása
 • egységes arculati, építészeti, tájépítészeti szemlélet alkalmazása

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

 • szabályozási előírásokra tett javaslatok adaptálhatósága,
 • közlekedési kérdések megoldása a térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja mellett
 • kapcsolatok a tágabb és szűkebb környezet közlekedési hálózatához – kiemelten a tömegközlekedési kapcsolatok kezelése
 • Duna-parti panoráma, Gellérthegy és a Krisztina körút felőli látvány - helyénvaló lépték, tömeg- és formaképzés
 • akadálymentességnek való megfelelés

Időtállóság, innováció, fenntarthatóság

 • reális időbeli ütemezhetőség
 • reális műszaki megoldások alkalmazása
 • környezeti fenntarthatóság (innováció, ökológiai lábnyom, energiahatékony megoldások alkalmazása, építőanyagok környezetterhelése)
 •  

A teljes pályázati anyag eléréséhez kérjük regisztráljon az oldalon!

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) szervezet lehet,

 • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
 • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • amely nyilatkozik arról, hogy a szervezet képviseletében pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre.

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.


PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

 • Előzetes regisztráció                                                                         2016. július 6.
 • Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete                                    2017. február 22.
 • Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje                         2017. március 12. 24:00 óra
 • Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje                     2017. március 20. 24:00 óra
 • Pályaművek postára adásának határideje                                       2017. május 29. 24:00 óra
 • Pályázat eredményének kihirdetése                                                2017. június 30.


A pályázat minden adata ezen a honlapon érhető el: http://szentgyorgyterpalyazat.hu/

E-mail: info@szentgyorgyterpalyazat.hu

Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

 


Létrehozás időpontja: 2017-02-22 11:36:42
Utolsó módosítás időpontja: 2017-02-22 11:41:19
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 15984
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43942