KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozása - 2021

1.    A MÉK a költségvetésében a tagság részéről jelentkező, az építészetet, a kamarához tartozó szakterületeket (építészet, műemlékvédelem, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, településtervezés, területrendezés, tűzvédelem) népszerűsítő, a szakmagyakorlást segítő, a szakmagyakorlók munkáját bemutató, dokumentáló, az építészek összetartozását erősítő szakmai feladatok megvalósítására egy hozzájárulási alapot hoz létre.

2.    A felhasználási területnek, szakmai feladatnak az építész szakmát érintőnek – könyvkiadás, tanulmány készítés, rendezvény, kiállítás szervezés, szakmai díj stb. – kell lennie, amely szélesebb körű (regionális, országos) érdeklődésre tarthat számot. Kamarai szervezet vagy gazdasági társaság működtetésére ez a szakmai munkát biztosító keret nem használható fel, működési költségek, bérek nem fedezhetőek belőle.

3.    A hozzájárulási alap kizárólag pályázat útján igényelhető. A hozzájárulásra pályázók köre:
a)    területi építész kamarai tagok,
b)    területi építész kamarák.

4.    A hozzájárulási alap összege minden évben a MÉK költségvetésében kerül meghatározásra. 2021-ben ez a keret 10.000.000 Ft, melyet két fordulóban lehet megpályázni:
Az első forduló beadási határideje: 2021. március 12. (péntek)
A második forduló beadási határideje: 2021. június 11. (péntek)   szeptember 10. (péntek)

5.    A pályázati határidőket követő 30 napon belül a MÉK elnöksége dönt a beérkezett pályázatokról. Ettől eltérő időpontban pályázat elbírálására csak rendkívüli, kivételes esetben kerülhet sor.

6.    A pályázatokat legkésőbb a tárgy évben december 1-ig kell megvalósítani.

7.    A pályázónak meg kell nevezni a szakmai felhasználási területet, részletesen be kell mutatnia az eseményt, díjat, rendezvényt, kiadványt stb., amire az összeg felhasználásra kerül, valamint indokolnia kell, hogy miért szolgálja az építészet, az épített környezet érdekét, továbbá miért gondolja, hogy az szélesebb körben fogja akár a szakma, akár a társadalom érdeklődését kiváltani.

8.    A pályázónak pontos költségvetést kell benyújtania, abban megnevezve az igényelt összeg mértékét, az általa vállalt önrész mértékét, valamint az esetleges egyéb támogatások összegét. A MÉK hozzájárulásból maximum a teljes költség 50 %-a fedezhető, a pályázónak a benyújtáskor nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a teljes összeggel rendelkezik. Csak olyan pályázhat, aki a feladat megvalósításban részt vesz. A MÉK kizárólag a pályázóval köt szerződést.

9.    A pályázat utólagos finanszírozású. A pályázat pozitív elbírálása esetén a MÉK minden esetben szerződést köt a feladat ellátására a pályázóval, az elnyert összeget a MÉK kizárólag számla ellenében téríti meg. A pályázónak a szakmai program teljesítését követően be kell nyújtania a végleges elszámolást és egy szakmai beszámolót. A szakmai program megvalósítása során minden esetben fel kell tűntetni, hogy az a MÉK támogatásával valósult meg (MÉK logó feltüntetése). Amennyiben a pályázat megvalósítása során merül fel módosítási igény, úgy a pályázóval a már megkötött szerződés módosítható. Ennek során a támogatás mértéke nem lehet magasabb a megítéltnél, viszont a változtatások alapján a megítélt összeg csökkenthető.
Amennyiben a benyújtott beszámoló alapján a pályázat nem a szerződés, ill. a pályázatban benyújtott program szerint valósult meg, úgy a MÉK jogosult a megítélt összegtől kevesebb, az elvégzett feladattal arányos mértékben csökkentett díj kifizetésére (ennek alapja a benyújtott költségvetési terv), vagy a kifizetést megtagadni.

10.    A beérkezett pályázatokról minden esetben a MÉK elnöksége dönt, melynek során:
a)    a döntéshez további adatokat, információkat is kérhet a pályázótól,
b)    a pályázó által kért összegtől eltérő összeget is megállapíthat,
c)    a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes hozzájárulási keretet.

11.    A költségvetésben szereplő kereten felül több összeg felhasználásáról a MÉK elnöksége nem dönthet.

12.     A pályázati értékelési főbb szempontjai:
a)    A szakmai rendezvény, esemény, díj, kiadvány stb., – amire a pályázó az összeget felhasználni kívánja – szakmaisága, színvonala, széleskörűsége, hasznossága stb.
b)    Nem ellentétes-e a kamara alapelveivel, mennyiben szolgálja a kamara és a szakmagyakorlók érdekeit.
c)    Politikai tartalmú vagy politikai pártok érdekeit szolgáló eseményt a kamara nem támogat.
d)    Az igényelt összeg mértéke, valamint aránya a teljes költségvetésben területi kamara esetében.

13.    A pályázathoz benyújtandó anyagok:
a)    pályázati adatlap,
b)    szakmai program részletes leírása,
c)    a szakmai programra vonatkozó részletes költségvetés, időbeli ütemezés.

14.    A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be: a 14. pontban felsorolt anyagokat aláírva, .pdf formátumban és szerkeszthető módon is a mek@mek.hu címre kell megküldeni. A tárgyban a „hozzáárulási alap – pályázó neve” megjegyzést kérjük tűntesse fel!

15.    A nyertes pályázatokról a döntést követően MÉK a honlapján is tájékoztatást ad.


Budapest, 2020. december 4.

MÉK Elnökség


Letölthető dokumentumok:


Létrehozás időpontja: 2020-12-15 22:23:45
Utolsó módosítás időpontja: 2021-06-10 18:01:38
Cimkék: pályázat, építészet, műemlékvédelem, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, telepü; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 12952
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46355