KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV IV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

I. A felhívás célja

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

Az építőipari vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozott TSZSZ eljárás lényege, hogy – az önkéntes kifizetés elmaradása esetén – a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás főként polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, továbbá bizonyos szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségével kapcsolatos vitákban jár el.

II. Pályázók köre:

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik vagy igazságügyi szakértői vagy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek az alábbiak szerint.

II/1. Igazságügyi szakértő

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek.
valamelyikén került bejegyzésre:

Szakterület

a) tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,
b) közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,
c) környezetvédelem és természetvédelem területei,
d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f) építésügyi terület.

A jogszabályok szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges. A kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya érvényes.

II/2. Műszaki ellenőr

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki építési műszaki ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:

a) magasépítési szakterület: ME-É
b) mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület: ME-M
c) építménygépészeti szakterület: ME-G
d) építményvillamossági szakterület: ME-V
e) közlekedési építmények szakterület: ME-KÉ-(VV)
f) vízgazdálkodási építmények szakterület: ME-VZ

Műszaki ellenőrök felvételénél előnyben részesül az a pályázó, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint „Építésügyi műszaki szakértő” jogosultsággal is rendelkezik.

III. Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15. éjfél Pályázatot kizárólag a melléklet szerinti Pályázati adatlapon lehet beadni.
A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani az info@mkik-tszsz.hu email címre.A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket szintén az info@mkik-tszsz.hu e-mail címen tehetik fel.

IV. Pályázat elbírálása:

A sikeres pályázót a jogszabálynak megfelelően, 11 főből kialakított véleményező bizottság javaslatára az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki a TSZSZ tagjává.A TSZSZ Kmr. 3. §-a értelmében a véleményező bizottság az alábbi tizenegy főből áll:

a) az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter által delegált egy-egy személy,
b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,
c) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint
d) a TSZSZ vezető. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést, és a nyilvántartásba való felvétel esetén egy erről szóló dokumentumot.
A TSZSZ szakértők jelenlegi létszáma 178 fő. Jelen pályázati eljárás során a fennmaradó helyekre várjuk a pályázatokat, így a jogszabálynak megfelelően maximálisan 22 fő felvételére van lehetőség.

V. Egyéb információk:

  •  A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a TSZSZ működéséről szóló jogszabályokban meghatározottak szerinti megbízásuk esetén annak eleget tesznek.
  •  A TSZSZ Kmr. 9. § (2) bekezdése értelmében a szakértői tanács által készítendő szakértői vélemény elkészítése ellenében járó díj a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 forint és nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot. A szakértői díj a TSZSZ-t illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következőképpen oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%.
  • Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
  • A TSZSZ Kmr. 5.§ (3) bekezdése alapján a TSZSZ tagjairól vezetett nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján megjelenik (szakértő neve, nyilvántartási száma, szakterülete, földrajzi területe). A pályázó ezen adatok nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.

Letölthető dokumentum:

Pályázati adatlap

Pályázati felhívás

2016-os Cikk

Máté Miklós
TSZSZ vezető
Csermely Gábor
TSZSZ vezető-helyettes


Létrehozás időpontja: 2016-10-12 11:11:10
Utolsó módosítás időpontja: 2016-10-12 18:11:10
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 11651
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43726