KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Tervpályázat Szeged Széchenyi tér

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezésére

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a legmegfelelőbb tervjavaslat kidolgozójával szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés hatálybalépésére akkor kerül sor, amennyiben teljesül az abban meghatározott feltétel, miszerint a Kormány dönt a tér felújításának finanszírozásáról.

A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre.

Amennyiben a kormány 31.12.2019-ig nem dönt a tervezett beruházás finanszírozásáról, úgy a pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a továbbtervezéstől elálljon.

A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.szeged.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Nagymihály Ügyvédi Iroda
Gogol u. 6. I. emelet 2.
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 209648886
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu

A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Püspök utca 9. városi főépítész titkársága
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sz. Fehér Éva, városi főépítész
Telefon: +36 62564147
E-mail: fehereva@szeged.eu
Fax: +36 62564417
NUTS-kód: HU333

Díj(ak)ra vonatkozó információk

Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: bruttó 8 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege: bruttó 1 500 000 HUF.

További információk:

1. Az ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja rendelkezésre a tervpályázati dokumentumokat a pályázók részére a https://kozbeszerzes.szeged.eu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció, majd a pályázati anyag letöltése. A regisztráció megtörténtéről a tervpályázati dokumentáció iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a nagymihaly.tamas@gmail.com e-mail címre, melyben rögzíteni kell, hogy a regisztráció során milyen e-mail cím került megadásra. Ezen e-mail cím ismeretében áll módjában Ajánlatkérőnek a megadott e-mail címet a tervpályázati eljáráshoz hozzárendelni.

2. Az Ajánlatkérő a Dokumentációban külön borítékban elhelyezni rendelt nyilatkozatok számára egyforma borítékot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére oly módon, hogy a boríték átvehető térítésmentesen a pályaművek benyújtásának helyén, illetve kérés esetén az Ajánlatkérő postai úton is rendelkezésre bocsátja a megadott postacímre, a kérést követő 2 munkanapon belüli megküldéssel.

3.A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A felhasználási jogok teljes körű átruházására vonatkozó, a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 27. § (4) bek. szerinti szerződés megkötése a díjazás, illetve megvétel ellenértékének a kifizetésének feltétele.

4. Szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód [(310/2015. (X. 28.) 30 §. (2) bekezdés)]: A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tervezési feladatainak elvégzésére vonatkozó É, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal.

5. Kizárásra a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdése alapján kerülhet sor.

6. Helyszíni bejárás kiegészítő tájékoztatás:

— Helyszíni szemle időpontja: 17.11.2017. (péntek) 10:00 óra Találkozás: Szeged, Széchenyi tér 10. Polgármesteri Hivatal főbejárata.

— Kérdések határideje: 27.11.2017. (hétfő).

— Kérdésekre adott válaszok határideje: 15.12.2017. (péntek).

7. Az egyéb részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Letölthető dokumentumok:

Rövid felhívás

Tervpályázati dokumentáció

TED hirdetmény

Zárójelentés


Létrehozás időpontja: 2017-11-07 07:35:46
Utolsó módosítás időpontja: 2018-10-30 16:01:29
Cimkék: Szeged, Széchenyi tér; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 15997
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44382