KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

UIA COVID-19 felhívására adott MÉK javaslatok

Kedves Kollégák!

Az UIA COVID-19 felhívásának hatására a MÉK Elnöksége és Tutervai Mátyás alelnök úr összegyűjtötte azokat a jogszabályokat, és javaslatokat, melyek ebben a rendkívüli helyzetben a Magyar Építész Kamara tagjai számára fontosak lehetnek, segítve ezzel a biztonságos munkavégzést.

Az itt olvasható anyag a MÉK saját javaslatain túl tartalmazza az ÉVOSZ javaslatait, utal egy, az idei Építészkongresszuson elhangzott előadásra, felhasználja az ÁNTSZ időskorúak otthonára vonatkozó előírásait, végül pedig a megjelent 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint foglalkozik a Home Office munkavégzéssel kapcsolatos követelményekkel, ajánlásokkal.

Ezeket a javaslatokat, követelményeket, jogszabályokat megküldtük az UIA számára is, és azért tettük fel az angol fordítást is a honlapunkra, hogy a hazánkban dolgozó külföldi partnerek számára is egyértelmű legyen a hazai helyzet.

Kérjük a MÉK tagjait, hogy az ajánlásokat olvassák el és betartásával, valamint betartatásával segítsék a koronavírus elterjedésének megakadályozást.

We publish this material for foreign colleagues, just to inform them about recommendations, rules, and regulations we and they have to follow during their work here in Hungary.

MÉK Elnöksége

 

Biztonság és védekezés, jogi előírások, útmutatások a szerződésekben és a gyakorlatban:

Az építési ágazatban vállalkozók és foglalkoztatottak, a teljes termelési értéklánc érdeke, hogy az építőipari vállalkozások – beleértve a tervezői, műszaki ellenőri beruházás előkészítő és lebonyolítói munkafolyamatok végzőit - mérsékeljék a koronavírus járvány egészségügyi és üzleti kockázatát. A munkáltatóknak kötelessége a COVID-19 megfékezése, intézkedések hozatala a munkahelyeken azért, hogy a foglalkoztatottjaik egészségesek maradjanak. A munkavállalók kötelesek az előírt intézkedéseket betartani.

 • A vészhelyzet alatt az otthoni (homeoffice) munkavégzés ajánlott, a távmunkára, az otthoni munkavégzésre és az elektronikus iratkezelésekre kell helyezni a hangsúlyt.
 • Továbbra is ügyelni kell arra, hogy biztosítva legyen a munkahelyeken a rendszeres kézmosás és a kézmosást követő kézfertőtlenítés lehetősége.
 • A szociális blokkokat szakcégekkel kell minél gyakrabban takaríttatni, Szükséges a WC, mosakodási lehetőségek, tartózkodási hely, iroda – főként asztallapok és székek, karfák és kilincsek, billentyűzetek - rendszeres, gyakori fertőtlenítése.
 • A kialakult helyzetben nem javasolt a nagy csoportokban történő munkábajárás, tervezői művezetésre utazás, törekedni kell a saját személygépkocsival történő közlekedésre. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az utazás ideje alatt arcmaszk és egyéb védőfelszerelés viselése ajánlott.
 • A munkaadóknak kötelessége a munkavállalókat tájékoztatni az elvárt viselkedési normákról. Utasításokat kell kidolgozni arra az esetre, ha a munkahelyen igazolt fertőzött dolgozott. Bármely betegség tüneteit hordozó dolgozót a munkahelyről el kell tanácsolni.
 • Közepes és nagy vállaltoknál az esetleges megbetegedésekre számítva indokolt a vírus terjedésének követhetősége érdekében kapcsolati napló vezetése, az adatvédelmi előírások betartásával.
 • Csökkenteni kell a helyszíni megbeszélések számát. A helyszíni egyeztetéseken a résztvevő intézményeket, feleket lehetőleg csak egy-egy személy képviselje.
 • A munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a dolgozók minimális távolsága ne legyen 1,5 m-nél kisebb, ha ez nem megoldható - egészségügyi szájmaszk viselése kötelező. Szűk, beltéri munkavégzés esetén a dolgozók szájmaszkot kell viseljenek. A helyiségeket rendszeresen természetes módon szellőztetni kell
 • Amennyiben a munkaadó tudja, hogy a munkavállalója a Covid-19 megbetegedés egyik rizikócsoportjába tartozik (pl. immungyengeség, korábbi betegsége, cukorbetegség), ezen kollégát nem alkalmazhatja olyan területeken, ahol magas a fertőzésveszély.
 • A járványvédelmi intézkedéseiknek, az eszközök használatának ellenőrzését a vállalkozások kötelező érvénnyel végezzék.
 • Javasolt a kooperációs értekezletek online felületen történő megtartása, melynek érdekében az ehhez szükséges technikai hátteret (hardver: webkamera, számítógép, esetleg kivetítés lehetősége, softver: minden résztvevő megjelenését biztosító kapcsolatrendszer) a létesítmény kivitelezője biztosítja. Az online művezetés nem váltja ki teljes mértékben a személyesen végzett művezetést, de segít a kivitelezési folyamatok nyomon követésében. (A MÉK javaslattal él a Kormányzat felé, hogy a veszélyhelyzet elmúltával is alkalmazható személyes és online művezetési rendszer jogi és munkavégzés feltételeit meghatározó szabályozás jöjjön létre)
 • A személyes kooperációk, konzultációk fizikai feltételeit úgy kell kialakítani, hogy személyenként 8 m3 teret kell biztosítani, óránkénti természetes átszellőztetéssel.

Kapcsolódó javaslatok:

 • Indokolt felülvizsgálni és megerősíteni a finanszírozási képességet, figyelve a Kormány, az MNB, a számlavezető kereskedelmi bankok által kínált lehetőségeket is.
 • A táppénzes igazolásokat, karantén elrendelési igazolásokat gondosan meg kell őrizni.
 • Egy vagy több munkavállaló koronavírusban való megbetegedése esetén az ebből eredő kár viselése a munkaadó vállalkozást terheli. A kár átvállalására kormányzati intézkedések születhetnek.
 • A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzetben is érvényesülnie kell a felek együttműködési kötelezettségének. Ennek keretében a szerződő feleknek törekednie kell a szerződések teljesítésére.
 • Amennyiben kijárási tilalmat rendelnek el, a munkaadó feladata, hogy a munkavállalókat ellássa olyan igazolással, amelyet felmutatva eljuthat az építkezésre és onnan vissza is térhet.
 • Amennyiben a tervező a járványhelyzetre hivatkozva fontos megbeszélést, egyeztetést mond le, úgy gondoskodnia kell más fórumot ennek megtartására szerződött vagy közreműködő – pl. kivitelező – feleivel.
 • Újonnan, már a járványhelyzet idején és ismeretében kötendő szerződések esetén javasolt a szerződésekbe hosszabb teljesítési határidőket rögzíteni, függesztő vagy bontó feltételeket alkalmazni mivel a koronavírus miatti teljesítési akadályok következtében késedelmek lehetnek.

Mesterséges szellőztetés és légkondicionálás biztonságos műszaki megoldása:

Korábbi, a COVID-19-hez hasonló járványok tapasztalatai azt mutatták, hogy a fertőzésért elsősorban nem a szemmel látható cseppek, hanem a kisebb, mikroszkopikus részek felelősek, és közvetlenül az alsó légutakra, a tüdőbe jutnak. Ezek a részecskék a szellőzőrendszerbe tudnak jutni, ezért fontos, hogy a szellőzőrendszerben minél kevesebb levegőt keverjenek vissza, és ha visszavezetnek, csak szűrés után. Egy tavaly közzétett tanulmány megállapította, hogy a frisslevegő-bevezetés minimális szintjének biztosítása is már annyira gátolja az influenza terjedését, mintha az épületben élő emberek 50–60%-át beoltották volna. Kórházakban a visszakevert levegőt MERV 13-as szintű szűréssel kell kezelni, aminek jó oka van, ez a vírust hordozó részecskék több mint nyolcvan százalékát megfogja. Mesterséges szellőzés nélküli terekben légtisztítók alkalmazhatók HEPA szűrőkkel, melyek a részecskék 99,97 százalékát megfogják.

Időskorúak, speciális igényű és a gondozást igénylő személyek különleges gondozása:

A bentlakásos szociális intézményekben kialakuló COVID-19 fertőzéseknek , illetve járványoknak különösen súlyos hatásai és következményei lehetnek, mivel az ellátott, illetve gondozott személyek életkoruk, esetleges alapbetegségeik vagy egyéb egészségproblémáik (pl. szellemi hanyatlás) miatt fokozottan veszélyeztetettek és az eddigi járványügyi adatok alapján  körükben  a  betegség kedvezőtlen kimenetelének  kockázata  magas.

Adminisztratív intézkedések:

 • Egyeztetni javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal az adott intézményben indokolt intézkedésekről.
 • Minden intézményben létre kell hozni egy csoportot, vagy legalább ki kell jelölni egy személyt, aki az adott intézményben a COVID-19 fertőzések megelőzésével, illetve az esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős. E csoport/személy feladata, hogy:
  • ismerje  és  kövesse  a  COVID-19 fertőzésekkel/járványokkal   kapcsolatos  mindenkor érvényes országos  eljárásrendet , és annak  alapján helyi eljárásrendet  állítson  össze, amelyet az országos iránymutatás módosításainak megfelelően szükség szerint módosít;
  • gondoskodjon  arról, hogy a  helyi eljárásrend  mindenképpen tartalmazza  a  COVID-19 fertőzésre   jellemző   tüneteket   mutató   ellátottak/gondozottak   (COVID-19 fertőzésre gyanús esetek) észlelésével és bejelentésével kapcsolatos helyi eljárásokat, a gyanús esetek elhelyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a gyanús esetek ellátása, illetve gondozása során alkalmazandó, alapvető infekciókontroll szabályokat;
  • biztosítsa, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges infekciókontroll képzést, beleértve a kézhigiénére és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó gyakorlati oktatást;
  • biztosítsa a megfelelő kézfertőtlenítőszerek, egyéni védőeszközök rendelkezésre állását; biztosítsa a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások intézményi felmérését, és hiányosságok esetén a szükséges eljárások bevezetését;
  • biztosítsa, hogy az intézményben kellő számú kézmosó álljon rendelkezésre;
  • naprakész terveket dolgozzon ki az ellátás folyamatosságának biztosítására a dolgozók megfertőződése  vagy elkülönítése  esetén;
  • kísérje  figyelemmel  az országos   szervek   és  a  területileg  illetékes   népegészségügyi hatóság tájékoztatását az országos, megyei és helyi COVID-19 járványügyi  helyzetről.
 • Ki kell jelölni egy olyan dolgozót (pl. infekciókontroll nővért), aki az intézmény valamennyi dolgozójának infekciókontroll oktatásáért felelős (ideértve a betegelhelyezés módját, a kézhigiénét és az alapvető infekciókontroll óvintézkedéseket).
 • Az ápolási feladatok oktatására ki kell jelölni egy olyan személyt, aki rendelkezik felsőfokú szakirányú egészségügyi szakképesítéssel (javasolt a helyi ismeretekkel is  rendelkező megyei/járási vezető ápoló). A továbbképzések során jelenléti ív vezetése kötelező és a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekről az  intézet  orvosa  és  az  oktatásra  kijelölt személye k előtt dokumentáltan  be kell számolni.
 • Az  intézmény  összes  bejáratánál  tájékozta tót  kell kihelyezni, hogy  Magyarországon jelenleg általános látogatási tilalom van érvényben  a szociális intézményekben. Az esetleges kivételt jelentő látogatók (pl. ügyintézést végző személy) számára biztosítani kell a COVID-19 fertőzés tüneteivel kapcsolatos tájékoztatást, figyelmeztetve az ilyen tüneteket mutató látogatókat, hogy ne  lépjenek  be  az  intézménybe. A   COV/D-19  fertőzésre   jellemző: láz,  száraz  vagy  produktív  köhögés, fáradékonyság;a COVID-19 fertőzésben  előfordulhat: nehézlégzés,torokfájás, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, hidegrázás; a  COVID-19 fertőzésben  ritkán  előfordul:  hányás, hasmenés.
 • Gondoskodni kell arról, hogy az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen (kézmosás meleg vízzel és szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítő szer használata) és ügyeljen a köhögési etikettre.
 • Amennyiben lehetséges, minden ellátott/gondozott szobáján belül és kívül, valamint a közösségi terekben alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni. Ha nincs elég alkoholos kézfertőtlenítő szer, a legmagasabb prioritást a betegellátás helyszínén való elérhetőségük kapjon.
 • Biztosítani kell a szappan és papírtörölköző elérhetőségét a kézmosáshoz. Amennyiben papírtörölköző nem áll rendelkezésre, rendszeresen (minimum naponta 4x) cserélni kell a textil törölközőket, az ellátottaknak pedig saját törülközőt kell használnia kézmosáshoz.
 • Az intézménybe visszatérő ellátottaknál/gondozottaknál ellenőrizni kell, hogy nem állnak-e fent esetleg COVID-19 tünetei. A tüneteket mutató ellátottak/gondozottak esetén be kell tartani a megfelelő infekciókontroll intézkedéseket. A fekvőbeteg ellátó intézmények esetében a kiadási kritérium a negatív eredményű PCR. Amennyiben PCR vizsgálat nélkül történik a visszavétel, akkor 14 napig izolációs teremben kell elhelyezni az ellátottat. COVID-19 igazolt vagy gyanús beteggel nem lehet egy elkülönítő helységben elhelyezni.
 • Minden ellátott/gondozott napi szintű ellenőrzésének bevezetése indokolt a tünetek kikérdezésével illetve napi kétszer (panasz és hidegrázás esetén azonnal) testhőmérséklet mérése érintés nélküli lázmérővel vagy minden egyénnél történő alkalmazás után fertőtlenített lázmérővel.
 • Intézkedni kell arról, hogy a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket mutató dolgozók ne menjenek munkába, hanem egy előre megadott telefonszámon értesítsék az intézményt a tüneteikről és otthonukban különítsék el magukat, a háziorvos egyidejű tájékoztatása mellett.
 • Külön ki kell jelölni a kizárólag a gyanús vagy megerősített COVID-19 esetek ellátásában résztvevő dolgozókat, a COVID-19 fertőzés többi ellátottra/gondozottra való átterjedésének megelőzése érdekében.
 • A dolgozók figyelmét fel kell hívni arra, hogy minimális mértékben használják a tömegközlekedést, illetve kerüljék a zsúfolt tereket és a más emberekkel való találkozást. Meg kell ismertetni velük a lakosságra vonatkozó, mindenkor aktuális kormányzati intézkedéseket.
 • A feltétlenül szükséges látogatások során is gondoskodni kell a megfelelő távolságtartásról, miközben azonban fontos odafigyelni az ellátottak, gondozottak társas igényeinek kielégítésére is.
 • Célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes népegészségügyi hatóság, illetve a közelben lévő kórházak infekciókontroll szakembereivel, hogy azok tanácsaikkal segíthessék az infekciókontroll intézkedések megvalósítását. A bentlakásos szociális intézmény kérheti segítségüket az egyéni védőeszközök és egyéb tárgyi eszközök szükséges mennyiségének meghatározásának  módjában is.

Jogi előírások - Home Office Magyarországon

A megjelent 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint a Munka Törvénykönyvét a veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszüntetését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti. Ez az otthoni munkavégzés tekintetében azt jelenti, hogy ezen időtartamra nem érvényesül az otthoni munkavégzés időtartamának azon törvényi korlátja, miszerint az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. A távmunkavégzés pedig egyoldalúan elrendelhetővé vált a munkáltató részéről, eddig az ilyen munkavégzésben a munkaszerződésben kellett megállapodni.

További könnyítés, hogy a veszélyhelyzet és az azt követő harminc napig a munkaidő beosztás a napi munkaidő kezdetét megelőzően kilencvenhat órán belül is módosítható a munkáltató részéről, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel.

Végül a kormányrendelet arra vonatkozó szabályt is tartalmaz, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében az általa szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
A kormányrendelet szerint a további részletszabályokat további rendeletek fogják meghatározni.

Az otthoni munkavégzésnek szigorú feltételei vannak, így az otthoni munkahelynek is meg kell felelnie az egészséges és biztonságos munkavégzési körülményeknek. A munkáltatónak bizonyítania kell tudnia, hogy az egészséges és biztonságos otthoni munkakörülményeket ellenőrizte, a munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesítette, stb., ugyanis az itt bekövetkező balesetek is munkahelyi balesetnek minősülnek.

 • A jelen helyzetben az otthoni munkavégzési hely megfelelőssége vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének a munkáltató helyszíni ellenőrzés nélkül úgy is eleget tehet, ha a munkavállaló pld. fényképekkel dokumentálja felé az otthoni munkavégzési hely alkalmasságát, illetve egy felelősségvállalási nyilatkozat is aláír, hogy a közölt adatok, fényképek megfelelnek a valóságnak.
 • A Home Office munkahelyet is magában foglaló helyiséget, helyiségrészt a munkavállaló biztosítja, az ilyen munkahely csak huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben alakítható ki. Nem hozható létre Home Office munkahely pl. pincében, garázsban, amennyiben ott a huzamos tartózkodáshoz szükséges komfortfeltételek nem biztosíthatóak.
 • Az otthoni munkavégzésre olyan huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben kerülhet sor, amelynek minimális méretei legalább a következők:
  • belmagassága minimálisan 2,5 m;
  • alapterülete minimálisan 6,0 m2;
  • légtérfogata minimálisan 15 m3.
 • Az itt lévő képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállaló számára.
 • A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és kényelmes testhelyzetét. A szék magassága legyen könnyen állítható. A szék támlája legyen magasságában állítható és dönthető. Igény esetén lábtámaszt vagy saroktámaszt, illetve kartámaszt kell biztosítani.
 • A munkahelyet úgy kell méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere testhelyzete és mozgásai változtatásához. Az általános, illetve helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó látási követelményeit. A képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok és más nyílások, átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett berendezési tárgyak vagy falak ne okozzanak közvetlen fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elő tükröződést a képernyőn.
 • Az otthoni munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt, hogy az a munkavállalónak diszkomfort-érzést okozzon. A használó legyen védve a sugárzó és áramló hőhatásoktól és az asztal alatt hőt termelő berendezésektől. A páratartalmat megfelelő szinten kell biztosítani és tartani. Hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet: 20-22 C° szellemi munka esetén. Az ivóvízhez korlátlan hozzáféréssel kell rendelkezni. A munkahely megközelítéséhez 80 cm széles hely szükséges a biztonságos közlekedés érdekében.
 • A munkáltatónak ellenőrizni kell a feltételek teljesülését, és később bizonyítania is kell tudnia, hogy ezen kötelezettségének eleget tett.
 • Lényeges szempont, hogy az otthoni munkavégzés rendezett kell, hogy legyen, így ennek során a munkarendet a Munkáltató jogosult meghatározni. Munkáltató jogosult előírni olyan rugalmas munkarendet, amelyben meghatározza, hogy a Munkavállalónak mely időszakban kell mindenképpen elérhetőnek lenni, illetve mi az elvárt magatartás a válaszadásra, visszahívási türelmi időre vonatkozóan. Ezeket a magatartási elvárásokat, illetve munkarend szabályokat a Munkáltatók akár e-mailen is előírhatják, nem szükséges ehhez a Munkavállaló hozzájárulása. A munkarend meghatározása mellett azt is meg lehet határozni, hogy a napi munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét a Munkavállaló az otthoni munkavégzés során milyen határidővel és milyen felületen tudja teljesíteni. Az otthoni munkavégzés során, ha tényleges munkavégzés történik, a Munkavállalók a munkaszerződésük szerinti juttatásokra jogosultak továbbra is.
 • Az otthoni munkavégzés során történő balesetek munkahelyi balesetnek minősülhetnek, de csak akkor, ha a baleset az adott munkavégzésre kijelölt helyen (tehát azon a ténylegesen 2-4 nm munkaterületen) és a munkaviszonnyal összefüggésben történik. A Munkáltatók számára célszerű lehet továbbá annak megvizsgálása is, hogy balesetbiztosításuk kiterjeszthető-e az otthoni munkavégzéssel érintett Munkavállalókra is.
 • Az otthoni munkavégzés esetében a költségek viselésére alapvetően a Munkáltató köteles. Költség lehet az otthoni munkavégzéssel közvetlenül összefüggő többletkiadások köre, például többlet áramköltség. Ha a Munkavállaló a normál életvitele során rendelkezik például átalánydíjas szélessávú internet-előfizetéssel, akkor az otthoni munkavégzéssel többletköltsége nem keletkezik, ezért ezen a jogcímen igénye nem lehet a Munkáltatóval szemben. A költségek megtérítése teljesíthető tételes költségkimutatás alapján vagy ún. költségátalány kifizetésével.
 • Az ellenőrzés kapcsán ki kell térni arra, hogy a távmunka természetéből adódóan a munkavállalónak mind a munkavégzés, mind a munkaszervezés kapcsán nagyfokú önállósága van. Ezt ellensúlyozandó, a munkáltatónak nagyobb az ellenőrzési jogosultsága, melynek gyakorlása azonban szigorú törvényi korlátok között valósulhat csak meg. Az ellenőrzés módjáról és annak előzetes bejelentési határidejéről a felek megegyezhetnek, külön megegyezés hiányában viszont a munkáltató dönt ezekről. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet, így tilos az előzetes bejelentés nélküli, vagy a munkaidőn kívül tartott ellenőrzés. A munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. Azt azonban előírhatja a munkáltató, hogy az általa biztosított eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja.
 • A Home Office szabályzat keretében a Munkáltató előírhatja a Munkavállalók számára, hogy:
  • a Munkavállalónak kell biztosítania a részére esetlegesen átadott munkaeszközök biztonságos tárolását (szállítását);
  • a Munkavállaló köteles a munkaeszközöket úgy kell tárolnia, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, az eszközökön csak a Munkáltató által telepített programokat, alkalmazásokat használhatja;
  • munkavégzés közben az eszközt úgy kell használnia, hogy ahhoz harmadik személy ne férjen hozzá;
  • munkavégzésének helyét (ha ez nem lehetséges, akkor otthonát) zárni köteles, ha elmegy otthonról;
  • köteles gondoskodni a munkaeszköz és a céges dokumentumok elzárásáról;
  • illetéktelen használat észlelése esetén a kijelölt IT szakemberrel, illetve a Munkáltatóval kötelesek felvenni a kapcsolatot.

 

Chamber of Hungarian Architects MÉK collection of recommendations and regulation related to the COVID-19 Pandemia caused state of emergency in Hungary

Edited by M. Tutervai, Translation by G. Bachman

-           Security and protection, legal requirements, guidelines in contracts and practice:

It is in the interest of contractors and employees in the construction sector and the entire production value chain, to reduce the health and business risk of the coronavirus epidemic for construction companies, including those involved in the preparation and execution of design, technical inspection and investment processes. Employers have a duty to curb COVID-19, to take measures in the workplace to keep their employees healthy. Employees are obliged to follow the prescribed measures:

 • During an emergency, working at home (homeoffice) is recommended, with an emphasis on telecommuting and electronic records management.
 • Care must continue to be taken to ensure that there is a possibility of regular hand washing and hand disinfection in the workplace.
 • Social blocks should be cleaned as often as possible by specialist companies. There is a need for regular, frequent disinfection of toilets, laundry facilities, accommodation, offices - especially table tops and chairs, armrests and handles, keyboards.
 • In the current situation, it is not recommended to go to work in large groups, to travel as a design supervisor, and you should strive to travel with your own car. If this is not possible, it is recommended to wear a face mask and other protective equipment during the trip.
 • Employers have a duty to inform employees about expected standards of conduct. Instructions should be developed in case a workplace is confirmed to be infected. A worker with symptoms of any illness should be isolated from the workplace.
 • In the case of medium and large companies, it is justified to keep a contact log in order to trace the spread of the virus, in compliance with data protection regulations, in order to stop the spread of the virus.
 • The number of on-site meetings should be reduced. The participating institutions and parties should preferably be represented by only one person at the on-site consultations.
 • Work must be organized in such a way that the minimum distance between workers is not less than 1.5 m, if this is not possible - wearing a medical face mask is mandatory. In case of tight indoor work, workers must wear a face mask. The rooms must be regularly ventilated in a natural way.
 • If your employer knows that your employee is in one of the risk groups for Covid-19 disease (e.g., immune weakness, previous illness, diabetes), you should not employ this colleague in areas where there is a high risk of infection.
 • The control of their epidemiological measures and the use of devices should be carried out by enterprises with a binding force.
 • It is recommended to hold the cooperation meetings on an online interface, for which the necessary technical background (hardware: webcam, computer, possibly the possibility of projection, software: contact system ensuring the appearance of all participants) is provided by the contractor of the facility.
 • Online coaching does not fully replace in-person coaching, but helps to track implementation processes. (Chamber of Hungarian Architects MÉK makes a proposal to the Government to establish a regulation defining the legal and working conditions of the personal and online management system that can be applied even after the end of the emergency).
 • The physical conditions of personal co-operations and consultations must be designed in such a way that 8 m3 of space per person must be provided, with natural ventilation per hour.

Related suggestions:

 • It is justified to review and strengthen the financing capacity, taking into account the opportunities offered by the Government, the MNB and the account-holding commercial banks.
 • Sick pay certificates and quarantine order certificates must be kept carefully.
 • In the event of the illness of one or more workers with a coronavirus, the employer shall bear the resulting damage. Government action may be taken to take over the damage.
 • The obligation of the parties to cooperate must also apply in the event of an emergency caused by a coronavirus epidemic. In this context, the contracting parties should endeavor to perform the contracts.
 • If a curfew is ordered, it is the employer's responsibility to provide the workers with a certificate that can be presented to get to and from the construction site.
 • If the planner cancels an important discussion or consultation referring to the epidemic situation, he/she must provide another forum with a contracted or contributor to hold it - e.g. contractor - with the other party.
 • In the case of new contracts to be concluded at the time and in the knowledge of the epidemic situation, it is recommended to set longer performance deadlines in the contracts, to apply suspensive or terminating conditions, as there may be delays due to performance barriers and the coronavirus.

 

- Safe technical solution for artificial ventilation and air conditioning:

Experience from previous epidemics such as COVID-19 has shown that it is not the eye drops that are primarily responsible for the infection, but the smaller, microscopic parts that reach the lower respiratory tract, the lungs. These particles can enter the ventilation system, so it is important to mix as little air as possible in the ventilation system and, if recirculated, only after filtration. A study published last year found that ensuring a minimum level of fresh air intake already inhibits the spread of influenza as much as if 50-60% of the people in the building had been vaccinated. In hospitals, back-mixed air must be treated with MERV level 13 filtration, for good reason, it captures more than eighty percent of the virus-carrying particles. In rooms without artificial ventilation, air purifiers can be used with HEPA filters that trap 99.97 percent of the particles.

- Special care for the elderly, people with special needs and people in need of care:

COVID-19 infections and epidemics in residential social care institutions can have particularly severe effects and consequences, as people cared for or cared for are at increased risk due to their age, possible underlying illness or other health problems (eg mental decline). the risk of an adverse outcome of the disease is high.

Administrative measures:

 • It is recommended to consult with the territorially competent public health authority on the justified measures in the given institution.
 • A team should be set up in each institution, or at least a person should be appointed to be responsible for the prevention of COVID-19 infections and possible outbreaks in that institution. This group / person is responsible for:
  • be familiar with and follow the current national procedures for COVID-19 infections/epidemics and, on that basis, draw up a local procedure, which it will amend as necessary in accordance with the amendments to the national guidelines;
  • ensure that local procedures include, in any case, local procedures for the detection and reporting of caregivers /carers with symptoms characteristic of COVID-19 infection (suspected cases of COVID-19 infection), rules for the location of suspected cases, and the care and treatment of suspected cases; basic infection control rules applicable during
  • ensure that all workers receive the necessary infection control training, including practical training in hand hygiene and the use of personal protective equipment;
  • ensure the availability of appropriate hand sanitizers and personal protective equipment;
  • ensure the institutional assessment of cleaning, disinfection and waste management procedures and the introduction of the necessary procedures in case of deficiencies;
  • ensure that a sufficient number of hand basins are available in the institution;
  • develop up-to-date plans to ensure continuity of care in the event of infection or segregation of workers;
  • monitor the provision of information on the national, county and local COVID-19 epidemiological situation to national bodies and the territorially competent public health authority.
 • A staff member (eg, infection control nurse) should be designated to be responsible for infection control training for all staff in the institution (including patient placement, hand hygiene, and basic infection control precautions).
 • A person with a higher professional health qualification should be appointed to teach nursing duties (a county/district head nurse with local knowledge is recommended). The attendance form must be kept during the in-service training and the acquired theoretical and practical knowledge must be documented in front of the institute's doctor and the persons appointed for education.
 • An information board/sheet must be placed at all entrances to the institution that there is currently a general ban on visiting social institutions in Hungary. Visitors with a possible exception (eg a person performing administration) should be provided with information about the symptoms of COVID-19 infection, warning visitors showing such symptoms not to enter the institution. COVID-19 infection is characterized by: fever, dry or productive cough, fatigue, COVID-19 infection may include: dyspnoea, sore throat, headache, muscle or joint pain, chills; rare in COVID-19 infection: vomiting, diarrhea.
 • Ensure that all persons working in or entering the institution perform appropriate hand disinfection (washing hands with warm water and soap or using an alcoholic hand disinfectant) and observe cough etiquette.
 • Where possible, alcoholic hand sanitizer dispensers should be installed inside and outside all rooms provided and cared for, as well as in public areas. If there are not enough alcoholic hand disinfectants, the highest priority should be their availability at the patient care site.
 • Soap and paper towels should be available for hand washing. If paper towels are not available, textile towels should be changed regularly (at least 4 times a day) and carers should use their own towels to wash their hands.
 • Patients/carers returning to the institution should be monitored for symptoms of COVID-19. Appropriate infection control measures should be followed in symptomatic patients/caregivers. For inpatient care facilities, the expenditure criterion is PCR with a negative result. If readmission is performed without a PCR test, the patient should be placed in an isolation room for 14 days. COVID-19 should not be placed in a segregation room with a confirmed or suspected patient.
 • It is advisable to introduce daily monitoring of all patients / caregivers by questioning the symptoms or measuring body temperature twice a day (immediately in case of complaints and chills) with a non-contact thermometer or a thermometer disinfected after use in each individual.
 • Arrangements should be made to ensure that workers with symptoms of COVID-19 infection do not go to work, but inform the institution of their symptoms at a pre-arranged telephone number and isolate themselves at home, while informing the GP.
 • Workers who are exclusively involved in the treatment of suspected or confirmed cases of COVID-19 should be specifically identified to prevent the spread of COVID-19 infection to other carers / carers.
 • Workers should be made aware of the minimal use of public transport and the avoidance of crowded spaces and encounters with other people. They must be informed of the current government measures concerning the population.
 • Appropriate distances must also be ensured during absolutely necessary visits, but at the same time it is important to pay attention to the social needs of those who are cared for.
 • It is advisable to liaise with the infection control specialists of the territorially competent public health authority and the nearby hospitals so that they can help with the implementation of the infection control measures with their advice. The residential social institution may also request their assistance in determining the required amount of personal protective equipment and other tangible assets.

- Legal regulations - Home Office in Hungary

Published 47/2020. (III. 18.), the Labor Code shall be applied during the period of the emergency and for thirty days after its elimination, with the exception that the employer may unilaterally order the employee to work from home and telework. With regard to Home Office work, this means that this period is not subject to the statutory limit on the duration of Home Office work, according to which the duration of such employment may not exceed a total of forty-four working days or three hundred and fifty-two hours per calendar year. Teleworking, on the other hand, could be ordered unilaterally on the part of the employer, so far such work had to be agreed in the employment contract.

A further relief is that the emergency and the thirty days thereafter may be changed by the employer within ninety-six hours before the start of the daily working hours in the event of unforeseen circumstances in its management or operation.

Finally, the government decree also contains a regulation that the employer may take the necessary and justified measures to monitor the employee's state of health. According to the government decree, further detailed rules will be laid down in further decrees.

Working from home has strict conditions, so the home workplace must also meet healthy and safe working conditions.

 • The employer must be able to prove that he checked the healthy and safe working conditions at home, provided the employee with occupational safety training, etc., as accidents that occur here are also considered accidents at work. In the present situation, the employer may fulfill its obligation to check the adequacy of the workplace at home without an on-site inspection if the employee e.g. documents the suitability of the workplace at home with photographs, and also signs a statement of responsibility that the data and photographs provided correspond to reality.
 • A room or part of a room that also includes a Home Office workplace is provided by the employee, such a workplace shall only be created in a room intended for long-term human residence. A Home Office shall not operate e.g. in a basement, in a garage, or if the comfort conditions necessary cannot be provided there for a long stay.
 • Work from home may take place in a long-stay room with at least the following dimensions:
  • internal height of at least 2.5 m;
  • floor area of ​​at least 6.0 m2;
  • its air volume is at least 15 m3.
 • The screen equipment here must be designed, installed and maintained in such a way that, when used as intended, it does not cause a health risk or a risk of accident to the worker.
 • The work chair must be stable and ensure an easy, free movement and a comfortable position for the user. The height of the chair should be easily adjustable. The back of the chair should be height-adjustable and tiltable. If required, a footrest or heel rest or armrest must be provided.
 • The workplace must be dimensioned in such a way that the user has sufficient space to change his position and movements. General or local lighting (work light) should provide adequate illumination and adequate contrast between the screen and the background environment, taking into account the nature of the work and the user's visual requirements. Screen workstations must be designed in such a way that light sources (windows and other openings, transparent or translucent walls), brightly painted fixtures or walls do not cause direct light reflection and, as far as possible, cause reflection on the screen.
 • Equipment in the home workplace must not generate enough heat to cause discomfort to the worker. The user must be protected from radiant and flowing heat and from equipment that generates heat under the table. Humidity should be provided and maintained at an appropriate level. Air temperature to be ensured in the cold season: 20-22 C ° in case of mental work. You must provide unrestricted access to drinking water. Access to the workplace requires an area 80 cm wide for safe transportation.
 • The employer must check that the conditions have been met and must later be able to prove that he has fulfilled this obligation.
 • It is an important aspect, that working from home must be orderly, so the Employer is entitled to determine the work schedule. The Employer is entitled to prescribe a flexible work schedule, in which it determines in which period the Employee must be available at all times, and what is the expected behavior regarding the response and recall grace period. These behavioral requirements and rules of procedure may be prescribed by the Employers even by e-mail, without the consent of the Employee. In addition to defining the work schedule, it is also possible to determine the deadline and on what surface the Employee can fulfill his/her daily working time registration obligation during work from home. During work from home, if actual work is done, Employees will continue to be entitled to benefits under their employment contract.
 • Accidents while working from home can be considered an accident at work, but only if the accident occurs at the place designated for that work (i.e., in the actual 2-4 sqm work area) and in connection with the employment relationship. It may also be appropriate for Employers to consider whether their accident insurance can be extended to Workers affected by working from home.
 • In the case of working from home, the Employer is basically obliged to bear the costs. Costs can be the range of extra expenses directly related to working from home, such as extra electricity costs. If, in the normal course of life, the Employee has, for example, a flat-rate broadband Internet subscription, he will not incur any additional costs for working from home, so he cannot have a claim against the Employer under this title. Reimbursement of costs can be made on the basis of itemized cost statements or so-called by paying a flat rate.
 • In connection with the audit, it must be pointed out that, due to the nature of telework, the employee has a high degree of independence in both work and work organization. To offset this, the employer has a greater right of control, but its exercise can only take place within strict legal limits. The method of inspection and the deadline for prior notification may be agreed between the parties, but in the absence of a separate agreement, the employer shall decide on these. The inspection must not impose a disproportionate burden on the employee or any other person using the property where the work is carried out, so unannounced or out-of-hours inspections are prohibited. The employer may not consult the employee's non-employment data stored on a computer device used for work. However, the employer may stipulate that the means provided by him may be used by the employee only for the purpose of carrying out the work.
 • Under the Home Office Policy, the Employer may require Employees to:
  • Employee must ensure the safe storage (transport) of any work equipment handed over to him;
  • Employee is obliged to store the work equipment in such a way that it cannot be accessed by an unauthorized person, he may only use the programs and applications installed by the Employer on the equipment;
  • must use the device while working in such a way that it cannot be accessed by third parties;
  • must close his place of work (if this is not possible, his home) if he leaves home;
  • is obliged to ensure that the work equipment and company documents are locked;
  • in case of detection of unauthorized use, they are obliged to contact the designated IT specialist or the Employer.

Létrehozás időpontja: 2020-05-08 08:03:24
Utolsó módosítás időpontja: 2020-05-08 08:08:41
Cimkék: UIA, COVID; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 10331
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46025