KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

NMHH pályázat - NMHH EMC mérőlabor és szerverközpont tervezése

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) a természetben a 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 25713/3 alatt nyilvántartott telken új EMC mérőlabort és szerverközpontot tartalmazó fejlesztését határozta el, 5274 m2 területű telken, cca. 10 200 m2 bruttó szintterülettel (a továbbiakban Beruházás).

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23–25.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA
a) A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b) A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat
c) A tervpályázat lebonyolítása
− a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
− a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
− valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki a jelen dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
e)    aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

RÉSZVÉTEL KÖRÜLMÉNYEI
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)     amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosult(ak),
c)    amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3) és (5) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján:

 

2016. december 17., szombat 

 

  1. A helyszíni szemle időpontja (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.)

 

2017. január 5., csütörtök 10.00

 

  1. A kérdések feltevésének határideje

 

2017. január 10., kedd

 

 

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

 

 

2017. január 17., kedd

 

  1. A pályaművek beérkezésének határideje

 

2017. február 27.,

hétfő 16:00 óra

 

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

 

2017. március 14.,

kedd 16.00 óra

 

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

 

 

2017. április 18-ig

 

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

 

2017. május 23-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető erről az oldalról.
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció.

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb 2017. február 27.

A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:

MÉK NONPROFIT KFT.
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
2016. 12. 17-től 2017. 02. 27-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig

A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő 2017. január 5., csütörtök, 10.00 óra helyszíni szemlét tart.

Találkozás: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 10.00 órakor

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a dokumentációval és a pályázattal kapcsolatban 2017. január 10., keddig az alábbi e-mail-címen tehetnek fel kérdéseket:
palyazatok@mek.hu

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. január 17., keddig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok január 17-től elérhetők lesznek ezen az oldlaon. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. február 27., hétfő 16:00 óráig

A beérkezés időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Az eredményhirdetés pontos ideje és helye:
2017. március 14.
kedd, 16.00 órakor
Építészek Háza, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. (Kós Károly Terem)

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.


Letölthető dokumentumok:

Tervpályázati dokumentáció és kiírás

Címzésminta

Mellékletek I.

Mellékletek II.

Kérdések és válaszok

Kiegészítő melléklet


Regisztráció

 

 


Létrehozás időpontja: 2016-12-07 23:36:13
Utolsó módosítás időpontja: 2017-01-17 13:34:22
Beküldő: Fáy Piros
Megtekintések száma: 16746
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43838